Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Chemia - zakres podstawowy

Artur Sikorski • Operon

I. Materiały i tworzywa pochodzenia naturalnego

7

 • 1. Krzemionka - najpowszechniejszy składnik skorupy ziemskiej

  9

 • 1.1 Właściwości fizyczne i chemiczne tlenku krzemu (IV)

  Rozwiń (1)

  9

 • 1.2 Różne oblicza krzemionki

  11

 • 1.3 Zastosowanie krzemionki

  14

 • 1.4 Szkło

  Rozwiń (1)

  14

 • 1.4.1 Właściwości fizyczne i chemiczne szkła

  15

 • 1.4.2. Rodzaje szkła i ich zastosowanie

  15

 • 2. Różne formy występowania węglanu wapnia w przyrodzie i ich zastosowania

  18

 • 2.1. Skały zawierające węglan wapnia

  18

 • 2.2. Kalcyt i aragonit - główne składniki skał wapiennych

  Rozwiń (1)

  20

 • 2.3. Węglan wapnia jako ważny surowiec do wytwarzania materiałów budowlanych

  21

 • 2.4. Inne zastosowania węglanu wapnia

  23

 • 3. Różne formy występowania siarczanu (VI) wapnia w przyrodzie i ich zastosowania

  25

 • 3.1. Zdolność siarczanu (VI) wapnia do tworzenia hydratów

  25

 • 3.2. Skały zawierające siarczan (VI) wapnia oraz jego hydraty

  27

 • 3.3. Zastosowania siarczanów (VI) wapnia

  28

 • 4. Alotropowe odmiany węgla - występowanie, właściwości, zastosowania

  Rozwiń (1)

  32

 • 4.1. Występowanie węgla w przyrodzie

  32

 • 4.2. Miękki jak grafit

  Rozwiń (1)

  33

 • 4.3. Twardy jak diament

  Rozwiń (1)

  35

 • 4.4. Kulisty jak fullereny

  Rozwiń (1)

  37

II. Chemia środków czystości

41

 • 5. Mydło - najprostszy środek stosowany do usuwania brudu

  Rozwiń (1)

  43

 • 5.1. Tłuszcze - substancje niezbędne do otrzymywania mydła

  43

 • 5.2. Proces otrzymywania mydła i jego rodzaje

  43

 • 5.3. Mechanizm procesu usuwania brudu

  45

 • 5.4. Trudności w procesie usuwania brudu przy użyciu mydła

  48

 • 6. Rola detergentów w usuwaniu brudu

  51

 • 6.1. Rola detergentów w życiu codziennym

  51

 • 6.2. Detergenty zawierające związki powierzchniowo czynne

  52

 • 6.3. Środki czystości niezawierające substancji powierzchniowi czynnych

  54

 • 6.4. Zagrożenia związane ze stosowaniem środków czystości

  56

 • 7. Rola emulsji w życiu codziennym

  60

 • 7.1. Otrzymywanie emulsji

  60

 • 7.2. Rodzaje emulsji, w skład których wchodzi woda

  61

 • 7.3. Emulsje w kosmetyce

  64

III. Chemia wspomaga nasze zdrowie. Chemia wkuchni

71

 • 8. Wpływ substancji biologicznych czynnych na nasze zdrowie

  73

 • 8.1. Lekarstwa i trucizny

  73

 • 8.2. Sposób przenikania substancji biologicznie czynnych do organizmu

  74

 • 8.3. Wpływ dawki różnych substancji biologicznie czynnych na organizm człowieka

  76

 • 8.4. Wpływ rozpuszczalności substancji biologicznie czynnych na skuteczność ich działania

  77

 • 9. Lecznicze właściwości niektórych substancji biologicznie czynnych

  82

 • 9.1. Substancje lecznicze pochodzenia roślinnego

  82

 • 9.2. Substancje lecznicze pochodzenia zwierzęcego

  84

 • 9.3. Substancje lecznicze pochodzenia syntetycznego

  86

 • 10. Toksyczne właściwości niektórych substancji biologicznie czynnych

  91

 • 10.1. Toksyczne substancje pochodzenia roślinnego

  91

 • 10.2. Toksyczne substancje pochodzenia zwierzęcego

  92

 • 10.3. W nadmiarze wszystko szkodzi...

  94

 • 11. Wybrane składniki żywności

  99

 • 11.1. Podział składników żywności ze względu na funkcję, jaką pełnią w organizmie

  99

 • 11.2. Składniki odżywcze w wybranych produktach żywnościowych

  99

 • 11.2.1. Niektóre składniki żywności wspomagające funkcjonowanie organizmu człowieka

  102

 • 11.3. Wybrane antyodżywcze składniki żywności

  105

 • 12. Przyczyny psucia się żywności i sposoby zapobiegania temu. Procesy fermentacyjne

  108

 • 12.1. Przyczyny psucia się żywności

  108

 • 12.2. Procesy fermentacyjne a psucie się żywności

  109

 • 12.3. Znaczenie procesów fermentacyjnych w życiu codziennym

  110

 • 12.4. Sposoby zapobiegania procesom psucia się żywności

  112

IV. Chemia gleby

119

 • 13. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb

  121

 • 13.1. Gleba jako układ wielofazowy

  121

 • 13.2. Powstawanie i składniki gleb

  Rozwiń (1)

  122

 • 13.3. Odczyn gleb

  124

 • 13.4. Właściwości sorpcyjne gleb

  127

 • 14. Podstawowe substancje odżywcze w glebach. Nawożenie gleb

  129

 • 14.1. Składniki odżywcze warunkujące procesy życiowe roślin

  129

 • 14.2. Nawozy naturalne i sztuczne

  130

 • 14.3. Podstawowe pierwiastki warunkujące prawidłowe funkcjonowanie roślin

  133

 • 15. Degradacja i ochrona gleb

  138

 • 15.1. Rodzaje degradacji gleb

  138

 • 15.2. Źródła związków chemicznych powodujących degradację gleb

  139

 • 15.3. Substancje chemiczne będące przyczyną degradacji gleb

  141

 • 15.4. Sposoby zapobiegania chemicznej degradacji gleb

  144

V. Paliwa - dziś i w przyszłości

149

 • 16. Konwencjonalne źródła energii

  151

 • 16.1. Różne formy energii

  151

 • 16.2. Podstawowe surowce naturalne będące źródłem energii

  152

 • 16.3. Skład chemiczny oraz właściwości surowców kopalnych

  154

 • 16.4. Wykorzystanie surowców naturalnych do wytwarzania energii

  157

 • 17. Procesy przeróbki węgla kamiennego, ropy naftowej oraz gazu ziemnego

  159

 • 17.1. Przemysłowe procesy przeróbki surowców naturalnych

  159

 • 17.2. Koksowanie węgla kamiennego

  159

 • 17.3. Destylacja ropy naftowej

  163

 • 17.4. Procesy rozdziału gazu ziemnego

  165

 • 18. Procesy zwiększające ilość oraz poprawiające jakość benzyny

  167

 • 18.1. Benzyna jako paliwo w silnikach spalinowych

  167

 • 18.2. Procesy zwiększające ilość otrzymywanej benzyny

  168

 • 18.3. Liczba oktanowa jako parametr określający jakość benzyny

  169

 • 18.4. Reforming jako proces zwiększający liczbę oktanową benzyny

  171

 • 19. Alternatywne źródła energii

  Rozwiń (1)

  176

 • 19.1. Rodzaje alternatywnych źródeł energii

  173

 • 19.2. Energia wód powierzchniowych

  173

 • 19.3. Energia wiatru

  175

 • 19.4. Energia słoneczna

  176

 • 19.5. Energia biomasy

  177

 • 19.6. Energia pochodząca z wnętrza Ziemi oraz energia jądrowa

  179

 • 20. Wpływ uzyskiwania i wykorzystania różnych paliw na środowisko naturalne

  183

 • 20.1. Wpływ procesów uzyskiwania energii na stan środowiska przyrodniczego

  183

 • 20.2. Dziura ozonowa

  Rozwiń (1)

  184

 • 20.3. Efekt cieplaqrniany

  Rozwiń (1)

  186

 • 20.4. Kwaśne deszcze

  Rozwiń (1)

  187

 • 20.5. Węglowodory

  190

 • 20.6 Energia jądrowa

  190

 • 20.7. Inne negatywne skutki wywołane uzyskiwaniem energii różnymi metodami

  191

VI. Chemia opakowań i odzieży

195

 • 21. Różne rodzaje opakowań

  197

 • 21.1. Kryteria podziału opakowań

  197

 • 21.2. Funkcje opakowań

  198

 • 21.3. Materiały służące do wyrobu opakowań

  199

 • 21.4. Właściwości, rodzaje oraz zastosowanie opakowań tradycyjnych

  200

 • 21.5. Właściwości, rodzaje oraz zastosowanie opakowań alternatywnych

  202

 • 22. Budowa, właściwości oraz zastosowanie tworzyw syntetycznych

  205

 • 22.1. Polimery - związki chemiczne, z których powstają tworzywa syntetyczne

  205

 • 22.2. Otrzymywanie polimerów stosowanych do produkcji tworzyw syntetycznych

  207

 • 22.3. Właściwości tworzyw syntetycznych

  210

 • 22.4. Przykłady zastosowań tworzyw syntetycznych

  211

 • 23. Włókna - materiały wykorzystywane do wytwarzania odzieży

  215

 • 23.1. Funkcje odzieży oraz podział włókien wykorzystywanych do jej wytwarzania

  215

 • 23.2. Rodzaje oraz charakterystyka włókien wykorzystywanych do wytwarzania odzieży

  216

 • 23.3. Wytwarzanie odzieży

  219

 • 23.4. Identyfikacja oraz zastosowania włókien

  220

 • 24. Sposoby postępowania z odpadami pochodzącymi z różnych rodzajów opakowań oraz odzieży

  223

 • 24.1. Rodzaje odpadów

  223

 • 24.2. Gospodarka odpadami

  224

 • 24.3. Segregacja i identyfikacja odpadów opakowaniowych oraz odzieżowych

  226

 • 24.4. Recykling odpadów pochodzących z opakowań oraz odzieży

  229

 • Literatura pomocnicza

  234

 • Strony internetowe, które warto odwiedzić

  234

 • Tablice

  235

 • Indeks

  237

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.