Przejdź na stronę główną Interia.pl
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Puls Życia. Klasa 8

Beata Sągin, Andrzej Boczarowski, Marian Sęktas • Nowa Era

I. Genetyka

 • 1. Czym jest genetyka?

  7

 • 2. Nośnik informacji genetycznej – DNA

  11

 • 3. Podziały komórkowe

  17

 • 4. Podstawowe prawa dziedziczenia

  23

 • 5. Dziedziczenie cech u człowieka

  28

 • 6. Dziedziczenie płci u człowieka

  32

 • 7. Dziedziczenie grup krwi

  36

 • 8. Mutacje

  40

 • Podsumowanie

  46

 • Wiesz czy nie wiesz?

  49

II. Ewolucja życia

 • 1. Ewolucja i jej dowody

  53

 • 2. Mechanizmy ewolucji

  60

 • 3. Pochodzenie człowieka

  64

 • Podsumowanie

  73

 • Wiesz czy nie wiesz?

  75

III. Ekologia

 • 1. Organizm a środowisko

  79

 • 2. Cechy populacji

  87

 • 3. Konkurencja

  93

 • 4. Drapieżnictwo. Roślinożerność

  97

 • 5. Pasożytnictwo

  107

 • 6. Nieantagonistyczne zależności między gatunkami

  111

 • 7. Czym jest ekosystem?

  116

 • 8. Zależności pokarmowe

  121

 • 9. Materia i energia w ekosystemie

  125

 • Podsumowanie

  129

 • Wiesz czy nie wiesz?

  132

IV. Człowiek i środowisko

 • 1. Różnorodność biologiczna

  137

 • 2. Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną

  143

 • 3. Racjonalne gospodarowanie zasobami przyrody

  152

 • 4. Sposoby ochrony przyrody

  157

 • Podsumowanie

  169

 • Wiesz czy nie wiesz?

  171

Powtórz ważne terminy

173

Wiesz czy nie wiesz - klucz odpowiedzi

176

Indeks

177

To Ci się przyda

179

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.