Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Po prostu Biologia - zakres podstawowy

Karolina Archacka, Rafał Archacki, Krzysztof Spalik, Joanna Stocka • WSiP

Biotechnologia i inżynieria genetyczna

Rozwiń (3)

10

Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia

118

 • Źródło różnorodności biologicznej. Przypomnienie

  118

 • Różnorodność genetyczna

  Rozwiń (1)

  125

 • Różnorodność gatunkowa

  Rozwiń (1)

  133

 • Różnorodność ekosystemowa

  Rozwiń (1)

  143

 • Przyczyny spadku różnorodności biologicznej na świecie

  Rozwiń (1)

  151

 • Wpływ rolnictwa na różnorodność biologiczną

  158

 • Przyczyny wymierania gatunków roślin

  168

 • Przyczyny wymierania gatunków zwierząt

  176

 • Metody ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów

  184

 • Formy ochrony przyrody w Polsce

  192

 • Znaczenie międzynarodowej wspólpracy na rzecz ochrony przyrody

  201

 • Znaczenie różnorodności biologicznej dla człowieka

  210

 • Różnorodność biologiczna i jej zagrożenia. Powtórzenie

  Rozwiń (1)

  218

 • Rozwiąż zadania po dziale 2.

  225

 • Słowniczek

  229

 • Indeks polsko-angielski

  232

 • Literatura dla ucznia

  237

 • Źródła ilustracji i fotografii

  238

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.