Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podstawy genetyki klasycznej

Podstawy genetyki klasycznej

Podstawowe pojęcia stosowane w genetyce

Gen - odcinek DNA zawierający informację o kolejności aminokwasów w cząsteczce białka.

Allel - odmiana genu wywołująca różną postać tej samej cechy (na przykład czerwona lub biała barwa kwiatu).

Allel dominujący - odmiana genu ujawniająca się w fenotypie niezależnie od rodzaju drugiego allelu.

Allel recesywny - odmiana genu ujawniająca się w fenotypie tylko wtedy, gdy drugi allel jest również recesywny, obecność allelu dominującego maskuje istnienie recesywnego.

Heterozygota - osobnik (lub komórka) posiadający dwa różne allele tego samego genu.

Homozygota - osobnik (lub komórka) posiadający dwa takie same allele. Jeśli obydwa allele są dominujące, mówimy o homozygocie dominującej, jeśli recesywne - o recesywnej.

Genotyp - zestaw genów danego organizmu.

Fenotyp - cechy organizmu będące wynikiem współdziałania genów i środowiska.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka
 • Liceum
 • Biologia
 • Genetyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.