Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka 1.1

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk • WSiP

Biblia w literaturze i kulturze

41

 • 5. U źródeł kultury: Biblia

  Rozwiń (2)

  42

 • 6. Oto jestem. Człowiek i Bóg w Biblii - historia Abrahama

  45

 • 7. Strach, niepowstrzymany strach. Świat ludzkich uczuć wobec próby wiary

  49

 • 8. Obraz ludzkiego cierpienia w Biblii

  Rozwiń (1)

  54

 • 9. Gdyby przeżyła, miałaby dzisiaj siwe włosy... Opowieść o współczesnym Hiobie

  58

 • 10. Marność nad marnościami... Biblijna wizja losu ludzkiego

  Rozwiń (1)

  64

 • 11. Jak śmierć potężna jest miłość... Biblijna poezja miłosnego wyznania

  70

 • 12. Psalm będę śpiewać... W świecie poezji biblijnej

  Rozwiń (1)

  76

 • 13. Skarb jest nieprzebrany... Parafrazy psalmów w poezji dawnej i współczesnej

  80

 • 14. Człowiek z gnoju - Hiob... Biblia w świecie poetyckim Tadeusza Nowaka

  84

 • 15. Twój brat był umarły, a znów ożył... Parabola i jej funkcje w Ewangeliach

  Rozwiń (1)

  88

 • 16. Ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko... Ewangeliczne przesłanie miłości w obrazie Rembrandta

  90

 • 17. I piąty anioł zatrąbił... Biblijna wizja końca świata

  93

 • 18. Nie możesz mnie teraz opuścić... Współczesna wizja Sądu Ostatecznego

  97

 • 19. Z piekielnymi zmagam się widmami... Obraz biblijnych kobiet w wierszach poetek XIX i XX wieku

  100

 • 20. Chrześcijanka Wenus... Kobieta w Nowym Testamencie

  106

 • 21. Między mitem a historią. Wiedza o przeszłości i świecie w Biblii

  112

 • 22. Biblia - wędrówka przez motywy i symbole

  115

 • 23. Biblia w literaturze i kulturze. Polecenia na koniec działu

  120

Literatura Greków i Rzymian

135

 • 24. Literatura starożytnych Greków i Rzymian

  Rozwiń (2)

  136

 • 25. Lekko trącam struny... Zabawa z tradycją antyczną

  Rozwiń (1)

  143

 • 26. Wiem, że nic nie wiem... Filozofia grecka

  Rozwiń (2)

  146

 • 27. Pieśń od Muz Helikońskich zacznijmy... Mitologiczna wizja świata

  Rozwiń (1)

  155

 • 28. Klasyczne piękno. Apollo Sauroktonos Praksytelesa

  Rozwiń (1)

  160

 • 29. Apollo między mrokiem a światłem. Wina i oczyszczenie w kulturze greckiej

  164

 • 30. Ponad wytrzymałość boga... Pojedynek boskości i człowieczeństwa

  Rozwiń (1)

  168

 • 31. Tak wielki był jej smutek... Cierpienie w mitologii greckiej

  Rozwiń (1)

  174

 • 32. Na ścieżce do Hadesu... Miłość i śmierć w micie o Orfeuszu i w utworze Jacka Kaczmarskiego

  178

 • 33. Swoje słowa układał przeciw śmierci... Reinterpretacja mitu orfickiego w wierszu Czesława Miłosza

  181

 • 34. Zaczadzona pięknem mojego ciała... Współczesne interpretacje mitu o Narcyzie

  185

 • 35. Pytania zadawane mitowi... Naukowa interpretacja mitu o Narcyzie

  189

 • 36. W śmierć nie odejdę bez sławy... Wojna i walka w eposie bohaterskim

  Rozwiń (1)

  191

 • 37. Uosobienie przewrotności losu. Tragedia grecka - bohater tragiczny i jego tragizm

  Rozwiń (1)

  197

 • 38. Nic się wasze życie nie liczy... Koncepcja losu ludzkiego w tragedii antycznej

  Rozwiń (1)

  201

 • 39. Nie widzisz swego marnego żywota... Fatum i wina w tragedii greckiej

  Rozwiń (1)

  205

 • 40. Więcej nie powiem... Porozumienie i nieporozumienie w języku

  212

 • 41. Jeśli słusznie mówią, iż władasz wszystkim... Religijny charakter Króla Edypa

  Rozwiń (1)

  215

 • 42. I oto staje się puszczykiem... Antyk we współczesnym odczytaniu

  218

 • 43. Furia i wrzask... Współczesna bliskość antyku

  221

 • 44. Nie stroń od zabawy... Epikureizm w pieśni Horacego

  224

 • 45. Czemu wędrujemy wiecznie? Refleksje o życiu w pieśniach Horacego

  227

 • 46. Nie wszystek umrę... Horacy - poeta natchniony

  Rozwiń (1)

  233

 • 47. Trzymaj się portu! Horacy - wychowawca

  236

 • 48. Wielokulturowa natura świata... Herodot czytany przez Kapuścińskiego

  241

 • 49. Jak korzystać z języka?

  245

 • 50. Wędrówka przez motywy isymbole antyczne

  Rozwiń (2)

  248

 • 51. Literatura Greków i Rzymian. Polecenia na koniec działu

  252

Średniowiecze

261

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.