Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wprowadzenie

Liryka grecka

Najbujniejszy rozkwit liryki greckiej przypada na tzw. epokę archaiczną, trwającą od VIII do VI wieku p.n.e. Starożytne teksty liryczne miały początkowo charakter meliczny, tzn. przeznaczone były do śpiewania. Stosowano dwa terminy na określenie poezji: melika (od melos - człon melodii, fraza, śpiew, pieśń) - nazwa ta akcentuje zatem pieśniowy charakter poezji - oraz liryka (od lira - instrument strunowy) - ta nazwa przypomina o związku z muzyką.

W tym czasie ukształtowały się pierwsze gatunki, związane najczęściej z obrzędami religijnymi: dytyramby (pieśni pochwalne ku czci Dionizosa), peany (ku czci Apollina) oraz hymny (pieśni pochwalne) i prozodiony (pieśni procesyjne). Ale wspomnieć też trzeba gatunki związane z życiem ludzi, np. epitalamium (pieśń weselna), elegia, tren (pieśni żałobne). W liryce epoki archaicznej silnie przejawił się charakter czasów pełnych przewrotów i przeobrażeń politycznych, ekonomicznych i społecznych. Najwybitniejszymi przedstawicielami greckiej twórczości poetyckiej byli: Tyrtajos, Safona, Anakreont i Symonides.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.