Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Nowe Słowa na start!

Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Maciej Szulc, Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz • Nowa Era

Oblicza miłości

9

 • Twórca i jego czasy: Antoine de Saint-Exupéry

  10

 • Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  12

 • Jan Lechoń, Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną...

  18

 • Dorota Terakowska, Córka czarownic (fragmenty)

  19

 • Twórca i jego czasy: Juliusz Słowacki

  22

 • Juliusz Słowacki, Balladyna (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  24

 • John Green, Gwiazd naszych wina (fragmenty)

  34

 • Szkoła mówienia i pisania: Jak budować akapity i skomponować tekst

  37

 • Szkoła mówienia i pisania: Jak uzasadniać swoje zdanie

  40

 • Kształcenie kulturowe: Teatr

  42

 • Kształcenie językowe: Fonetyka - przypomnienie i uzupełnienie wiadomości

  46

 • Kształcenie językowe: Upodobnienia i uproszczenia fonetyczne

  50

 • Ortografia: Kiedy pisać ą oraz ę

  53

 • Podsumowanie

  55

 • Sprawdź wiedzę i umiejętności

  57

Pochwała życia

59

 • Twórca i jego czasy: Jan Kochanowski

  60

 • Jan Kochanowski, Fraszki (wybór)

  62

 • Na lipę

  Rozwiń (1)

  62

 • Na zachowanie

  63

 • Na dom w Czarnolesie

  62

 • Jan Kochanowski, Fraszki (wybór)

  65

 • O żywocie ludzkim

  65

 • Na młodość

  Rozwiń (1)

  65

 • Do Hanny

  65

 • Jan Kochanowski, Pieśń XIX z Ksiąg wtórnych

  67

 • Jan Kochanowski, Pieśń II z Ksiąg pierwszych

  70

 • Kazimierz Wierzyński, Zielono mam w głowie

  72

 • Czesław Miłosz, Dar

  73

 • Nancy H. Kleinbaum, Stowarzyszenie umarłych poetów (fragmenty)

  74

 • Ida Pierelotkin, Tylko nie impreza (fragmenty)

  78

 • Eric-Emmanuel Schmitt, Zapasy z życiem (fragmenty)

  80

 • Szkoła mówienia i pisania: Opis sytuacji, przeżyć wewnętrznych i dzieła sztuki

  83

 • Kształcenie językowe: Akcent wyrazowy

  89

 • Ortografia: Kiedy pisać i, a kiedy j

  91

 • Podsumowanie

  93

 • Sprawdź wiedzę i umiejętności

  95

Charaktery

97

 • Twórca i jego czasy: Ignacy Krasicki

  98

 • Ignacy Krasicki, Żona modna

  Rozwiń (1)

  100

 • Aleksander Fredro, Zemsta (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  108

 • Ernest Hemingway, Stary człowiek i morze (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  115

 • Poza horyzonty - z Janem Melą rozmawia Karol Trybuś (fragmenty)

  118

 • Katarzyna Ryrych, Szczęśliwego Nowego Roku (fragmenty)

  121

 • Ewa Nowak, Wszystko, tylko nie mięta (fragmenty)

  123

 • Star Wars: Mroczne czasy. Posłaniec ognia (fragmenty)

  126

 • Szkoła mówienia i pisania: Charakterystyka

  129

 • Kształcenie kulturowe: Malarstwo

  132

 • Kształcenie językowe: Czasownik - przypomnienie i uzupełnienie wiadomości

  136

 • Kształcenie językowe: Strona czynna i bierna czasownika

  140

 • Kształcenie językowe: Imiesłowy - nietypowe formy czasownika

  142

 • Ortografia: Pisownia nie z imiesłowami

  145

 • Podsumowanie

  147

 • Sprawdź wiedzę i umiejętności

  149

Ojczyzna

151

 • Twórca i jego czasy: Adam Mickiewicz

  152

 • Adam Mickiewicz: Śmierć pułkownika

  154

 • Adam Mickiewicz, Reduta Ordona

  Rozwiń (1)

  157

 • Cyprian Norwid, Moja piosnka [II]

  162

 • Twórca i jego czasy: Henryk Sienkiewicz

  164

 • Henryk Sienkiewicz: Latarnik (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  166

 • Magdalena Marszałkowska, Odkrywanie polskości (fragmenty)

  171

 • Tadeusz Różewicz, *** [oblicze ojczyzny...]

  Rozwiń (1)

  174

 • Alex Haley, Korzenie (fragmenty)

  176

 • John Ronuald Tolkien, Drużyna Pierścienia (fragmenty)

  180

 • Szkoła mówienia i pisania: Wypowiedź argumentacyjna

  184

 • Kształcenie kulturowe: Rzeźba

  188

 • Kształcenie językowe: Zdanie złożone - przypomnienie wiadomości

  192

Wyobraźnia

205

 • Twórca i jego dzieło: Adam Mickiewicz

  206

 • Adam Mickiewicz, Świtezianka

  Rozwiń (1)

  208

 • Adam Mickiewicz, Stepy akermańskie

  212

 • Edgar Allan Poe, Zagłada Domu Usherów (fragmenty)

  214

 • Leopold Staff, Prośba o skrzydła

  217

 • Bolesław Leśmian, Dusiołek

  218

 • Katarzyna Majgier, Marzycielki (fragmenty)

  221

 • Szkoła mówienia i pisania: Rozprawka

  224

 • Kształcenie kulturowe: Grafika

  228

 • Kształcenie językowe: Wypowiedzenia wielokrotnie złożone

  232

 • Kształcenie językowe: Mowa zależna i niezależna

  235

 • Interpunkcja: Zasady cytowania cudzych tekstów

  238

 • Interpunkcja: Zasady cytowania cudzych tekstów

  238

 • Podsumowanie

  241

 • Sprawdź wiedzę i umiejętności

  243

 • Jan Twardowski, Podziękowanie

  266

 • Ewa Barańska, Zapomnieć Różę (fragmenty)

  268

 • Agata Christie, Morderstwo w Orient Expressie (fragmenty)

  271

 • Ryszard Kapuściński, Imperium (fragmenty)

  275

Dobro i zło

245

 • Twórca i jego czasy: Charles Dickens

  246

 • Charles Dickens, Opowieść wigilijna (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  248

 • Twórca i jego dzieło: Adam Mickiewicz

  254

 • Adam Mickiewicz, Dziady cz. II (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  256

 • Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy (fragmenty)

  Rozwiń (1)

  262

 • Reżyser Wojciech Szumowski: O tym, co się dzieje w Syrii, mam ochotę krzyczeć (fragmenty)

  278

 • Szkoła mówienia i pisania: Jak prowadzić dyskusję

  281

 • Kształcenie językowe: Tworzenie i budowa wyrazów

  284

 • Kształcenie językowe: O wyrazach pochodnych

  287

 • Kształcenie językowe: Rodzina wyrazów

  290

 • Ortografia: Kłopotliwe przedrostki i przyrostki

  292

 • Podsumowanie

  295

 • Sprawdź wiedzę i umiejętności

  297

Nadzieja

299

 • Jan Osiecki, Religa. Człowiek z sercem na dłoni (fragmenty)

  300

 • Jerzy Liebert, Nadzieja

  302

 • Stephen Hawking, Moja krótka historia (fragmenty)

  303

 • Barbara Kosmowska, Samotni.pl (fragmenty)

  305

 • Maciej Pieprzyca, Chce się żyć (fragmenty)

  311

 • Bear Grylls, Urodzony, by przetrwać (fragmenty)

  311

Szkoła mówienia i pisania

314

 • Wywiad

  314

 • Prezentacja

  318

 • Kształcenie językowe: Skrótowce i skróty

  322

 • Kształcenie językowe: Wyrazy złożone

  326

 • Ortografia: Pisownia przymiotników złożonych

  328

 • Podsumowanie

  329

 • Sprawdź wiedzę i umiejętności

  331

Twój niezbędnik

333

 • Rodzaje literackie

  333

 • Liryka

  334

 • Epika

  336

 • Dramat

  338

 • Epoki w kulturze

  340

 • Środki stylistyczne

  341

 • Inne terminy literackie

  343

 • Kształcenie literackie

  343

 • Kształcenie językowe: Odmienne części mowy

  344

 • Kształcenie językowe: Nieodmienne części mowy

  345

 • Kształcenie językowe: Części zdania

  346

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.