Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Latarnik (H. Sienkiewicz)

Latarnik (H. Sienkiewicz)

Geneza

Latarnika napisał Sienkiewicz po powrocie z czteroletniego pobytu za granicą, prawdopodobnie w ostatnich miesiącach 1880 r. Nowela ta oparta jest na rzeczywistym wydarzeniu. Prototypem Skawińskiego był Sielawa, który, podobnie jak bohater noweli, zaczytawszy się w otrzymanej przypadkowo powieści Murdelio Z. Kaczkowskiego stracił posadę latarnika w Aspinwall. Opisując wcześniejsze losy Skawińskiego i dając mu lekturę Pana Tadeusza Mickiewicza, udało się stworzyć Sienkiewiczowi utwór będący rodzajem przypowieści o losach polskich emigrantów.

Czas akcji

Akcja noweli rozgrywa się w latach 70. XIX w. Początkiem akcji jest przyjęcie przez głównego bohatera posady latarnika, koniec wyznacza opuszczenie przez niego Aspinwall, trwa to kilka miesięcy. Czas wspominanych wydarzeń obejmuje, dzięki retrospekcji zastosowanej w pierwszej części utworu, losy bohatera od 1830 r.

W środkowej, drugiej części utworu czas ulega spowolnieniu, dzięki czemu czytelnik obserwuje pogłębianie się harmonii między Skawińskim a przyrodą i zerwanie przez niego więzów ze światem ludzi. Czas staje w miejscu.

Czas opowiadania jest ważny zwłaszcza na początku i na końcu utworu - pierwszy i ostatni dzień. One mogą odwrócić losy bohatera, kolejne wydarzenia zmierzające do przewidywanego końca. Te dwa dni są wyraźnie skonkretyzowane, dookreślone przez porę, godzinę. Zamknięte w nich przeżycie wyraźnie się indywidualizuje. Akcja opowiadania staje się wolniejsza, ważniejszy jest w tych fragmentach czas przeżyć psychicznych głównego bohatera.

Zapamiętaj!

Retrospekcja - rozpatrywanie, przypominanie sobie minionych wydarzeń, przeżyć psychicznych; nawrót do przeszłości zakłócający tok opowieści.

Miejsce akcji

Wysepka u brzegów miasteczka Aspinwall; w pobliżu Panamy.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.