Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dziady cz. II (A. Mickiewicz)

Dziady cz. II (A. Mickiewicz)

Okoliczności powstania utworu, tytuł

Dziady - cykl dramatyczny Adama Mickiewicza - obejmuje: część II i IV powstałe w Kownie i w Wilnie (1820-1823), część III napisaną w Dreźnie (1832) oraz nieukończoną część I.

Dziady to nazwa starego obrzędu ludowego ku czci przodków. We własnej przedmowie do utworu Mickiewicz pisał, że odtworzył obrzęd według ludowego pierwowzoru. Okazuje się jednak, że poeta zawarł w swoim dziele tylko niektóre elementy autentycznych Dziadów. Pamięć zmarłych przodków czczono kilka razy do roku. Charakter gromadny miał obrzęd jesienny. Uczestnicy zbierali się za dnia na cmentarzu i tam, na grobach, ustawiano poczęstunek dla zmarłych. Nie wzywano jednak dusz zmarłych, przeciwnie, w obrzędzie brał udział prawosławny pop, który odmawiał modlitwy za zmarłych. Duchowieństwo niechętnie patrzyło na pogańskie elementy obrzędowe, mimo to na ogół nie uchylało się od udziału w święcie.

Odstępstwa od wiernego przedstawienia obrzędu rekompensował Mickiewicz dążeniem do wykorzystania i ujawnienia tych wartości, które dostrzegał w wierzeniach ludu. Za najważniejszą cechę owych wierzeń uważał niezachwianą wiarę ludu we wpływ świata niewidzialnego i niematerialnego na sferę ludzkich działań i sposób myślenia.

Czas i miejsce akcji

Mickiewicz nie określa precyzyjnie czasu akcji. Rzecz dzieje się w cmentarnej kaplicy w przeddzień Wszystkich Świętych, nie jest podany rok. Wieś, w której znajduje się kaplica, również pozostaje anonimowa.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.