Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Ciekawi świata - zakres podstawowy i rozszerzony

Lidia Czartoryska-Górska • Operon

Renesans

Barok

122

Oświecenie

182

 • Oś czasu

  182

 • Wstęp

  184

 • Immanuel Kant "Co to jest oświecenie?"

  188

 • Kartezjusz "rozprawa o metodzie właściwego kierowania rozumem i poszukiwania prawdy w naukach"

  189

 • Paul Hazard "Myśl europejska w XVIII wieku od Monteskiusza do Lessinga"

  191

 • Epoka wynalazków

  193

 • Adam Naruszewicz "Balon"

  Rozwiń (1)

  194

 • Pierre Chaunu "Cywilizacja wieku Oświecenia"

  196

 • Julian Przyboś "Dynamo"

  197

 • Epoka rozumu (mapa myśli)

  198

 • Klasycyzm w teorii i praktyce

  199

 • Franciszek Ksawery Dmochowski "Sztuka rymotwórcza"

  200

 • Jarosław Marek Rymkiewicz "Czym jest klasycyzm? Manifesty poetyckie"

  202

 • Oblicza satyry

  204

 • Ignacy Krasicki "Pijaństwo"

  204

 • Ignacy Krasicki "Do króla"

  206

 • Bohdan Dziemidok "Społeczna rola komizmu i szyderstwa"

  207

 • Konstanty Ildefons Gałczyński "Śmierć inteligenta" (Hagiografia)

  208

 • Demaskująca funkcja parodii w literaturze oświeceniowej

  209

 • Ignacy Krasicki "Monachomachia"

  210

 • Wacław Borowy, Krasicki

  211

 • Śmiech przez łzy - rodzaje komizmu

  213

 • Ignacy Krasicki "Monachomachia"

  214

 • Henri Bergson "Śmiech, Esej o komizmie"

  216

 • Krytyka polskiego społeczeństwa (mapa myśli)

  217

 • Na ratunek państwu

  218

 • Ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja

  218

 • Julian Ursyn Niemcewicz "Powrót posła"

  220

 • Adam Kożuchowski "Testament konającej republiki"

  221

 • Publicystyka w służnie idei

  223

 • Hugo Kołłątaj "Do Stanisława Małachowskiego"

  225

 • Stanisław Staszic "Przestrogi dla Polski"

  Rozwiń (4)

  226

 • Pieśń patriotyczna

  228

 • Ignacy Krasicki "Hymn do miłości ojczyzny"

  Rozwiń (2)

  229

 • Józef Wybicki "Pieśń Legionów Polskich"

  230

 • Jan Stanisław Kopaczewski "O naszym hymnie narodowym"

  231

 • Andrzej Hałaciński, Tadeusz Biernacki "Marsz I Brygady"

  232

 • Państwo polskie (mapa myśli)

  233

 • Warsztat literacki - leksyka i frazeologia

  234

 • Ignacy Krasicki "Świat zepsuty"

  234

 • Trening czytania

  238

 • Emanuel Rostworowski "Kryzys starego łady" (1763-1789)

  238

 • Omów i zapamiętaj

  240

 • Podsumowanie

  241

 • Kalendarium

  242

 • Indeks rzeczowy

  244

 • Indeks osób i autorów

  245

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.