Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiersze W. Potockiego

Podsumowanie

Twórczość Potockiego należy do sarmackiego nurtu polskiej poezji barokowej. Tematyka utworów poety jest bardzo rozległa. Potocki, wnikliwy obserwator życia polityczno-społecznego, krytykuje wady stanu szlacheckiego, niedostatki w systemie prawnym, polityczną słabość kraju. Ostrzega przed skutkami błędnego postępowania, mogącymi doprowadzić do upadku Rzeczypospolitej. Przywołuje pozytywne postacie dawnych Sarmatów, stawiając ich za wzór współczesnej sobie szlachcie. Winą za osłabienie państwa i upadek tradycji i obyczajów w dużym stopniu obciąża magnaterię. Przedmiotem krytyki poety staje się także instytucja Kościoła, w którym teoria rozmija się z praktyką religijną. Jako były arianin Potocki szczególnie ubolewa nad szerzącą się nietolerancją religijną i tragicznym losem innowierców. Wiele utworów zawiera gorzkie refleksje, dotyczące stanu świadomości Polaków oraz rozważania, będące wynikiem doświadczeń dojrzałego człowieka i poety. Utwory Potockiego w dużej mierze stanowią parafrazy dzieł obcych pisarzy, poeta wzbogaca je jednak rodzimymi realiami i własnymi przemyśleniami. O artystycznej wartości dzieł Potockiego stanowią: żywy, barwny język, niejednokrotnie zbliżony do mowy potocznej, często dosadny i wulgarny, plastyczność obrazowania, wartka narracja. Bogactwu tematycznemu utworów barokowego poety towarzyszy wielość form gatunkowych. Potocki tworzył utwory krótkie: fraszki, drobne wiersze, pieśni, ale w jego dorobku znalazły się też obszerne poematy oraz romanse.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.