Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wprowadzenie

Barokowa literatura europejska

Pierwsze zwiastuny nowego nurtu pojawiają się w Hiszpanii i we Włoszech. Najwybitniejszym przedstawicielem włoskiej poezji był Giambattista Marino (1569-1625), autor m.in. poematu Adone oraz Torquato Tasso (1544-1595), twórca poematu epickiego pt. Jerozolima wyzwolona.

W Hiszpanii obok poezji reprezentowanej przez Luisa de Gongorę, rozwija się bujnie twórczość dramatyczna. Jej najwybitniejszymi przedstawicielami są Lope de Vega (1562-1635), autor m.in. Owczego źródła oraz Pedro Calderon de la Barca (1600-1681) twórca m.in. Życia snem, Wielkiego teatru świata, Księcia niezłomnego. Parodię wielkich eposów rycerskich stworzył Miguel de Cervantes (1547-1616) w Don Kichocie, którego główny bohater żyje w świecie fantazji literackiej i, aby zdobyć sławę oraz serce swojej wybranki Dulcynei, walczy z wiatrakami.

Tendencje barokowe wywarły wpływ na literaturę elżbietańską w Anglii, a więc także na twórczość żyjącego na przełomie epok Williama Szekspira (1564-1616), autora m.in. tragedii (Makbet, Hamlet) oraz komedii (Sen nocy letniej). W Anglii XVII wieku tworzą także John Milton (twórca Raju utraconego) oraz dramaturg Ben Jonson. Krajem, w którym barok wygasa najszybciej, ustępując miejsca klasycyzmowi, jest Francja. Na XVII wiek przypada twórczość dwóch wybitnych dramaturgów - Pierre’a Corneille’a (1606-1648) autora m.in. Cyda, oraz reprezentującego już klasycyzm, Jeana Racine’a (Fedra).

Epoka baroku to także czas powstania i rozwoju opery łączącej w sobie elementy różnych rodzajów sztuk. Jej ojczyzną były Włochy, ale opera bardzo szybko stała się popularna w innych krajach, również w Polsce, gdzie w Warszawie, dzięki staraniom Władysława IV, powstał teatr operowy.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.