Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wiersze D. Naborowskiego

Problematyka

W twórczości Naborowskiego wpływy renesansu, zwłaszcza poezji J. Kochanowskiego, splatają się z nowymi już tendencjami barokowymi. Naborowski, człowiek wykształcony, znający języki obce i literaturę zachodnią, był typem poety uczonego (poeta doctus). W jego poezji wyróżnić można dwa nurty: metafizyczny i dworski. W pierwszym powstawały wiersze (np. Marność), w których poeta rozważa problemy ludzkiej egzystencji, kontrast między przemijalnością świata i człowieka a wiecznym trwaniem Boga, wewnętrzne rozterki jednostki rozdartej między potrzebami ciała i duszy. Naborowski próbuje pogodzić te typowe dla świadomości barokowej sprzeczności, stara się zachować równowagę i harmonię między pozornie wykluczającymi się dążeniami człowieka. Życie ludzkie, nietrwałe i kruche, przyjmuje za Boży dar, który powinno się właściwie wykorzystać ciesząc się jego urodą i pamiętając jednocześnie o trwałych wartościach nadrzędnych. W wierszach reprezentujących dworski kierunek poezji Naborowski odwołuje się do idei konceptyzmu i gongoryzmu, konstruując swe utwory w oparciu o zaskakujące koncepty i paradoksy. Kunsztowna forma, osiągnięta dzięki wprowadzeniu antytez, wersów anaforycznych, wyliczeń nagromadzeń i skomplikowanych metafor, stosowana jest zarówno w poezji o charakterze refleksyjno-filozoficznym, jak i w utworach, których tematem jest miłość i dworskie ży cie towarzyskie. Naborowski umiejętnie łączy w swojej poezji problematykę filozoficzną z tematyką dworską, wyrafinowaną formę z prostotą. W niektórych utworach stosuje jednocześnie obydwa style. Jego poezję czasami zalicza się do nurtu przejściowego między renesansem a barokiem, zwanego manieryzmem, cechującego się kultem piękna, zręcznością słowa oraz upodobaniem do konceptów i paradoksów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.