Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wprowadzenie

Gatunki literackie

Twórcy epoki baroku przyjęli wiele gatunków epok poprzednich nadając im często nowe formy. Poeci epoki posługiwali się sonetem, elegią, sielanką, hymnem, rondem. W epice rozwijał się epos, romanse rycerskie i pasterskie, pamiętniki oraz relacje z podróży. W teatrze znaczącą rolę odegrała opera oraz dramaty o charakterze religijnym (hiszpańskie auto sacramentales) a także utwory świeckie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.