Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Potocki, Wacław (1621-1696)

Żył w latach 1621-1696. Wychowany w szlacheckiej rodzinie ariańskiej o dużych tradycjach patriotycznych, na południu Polski. Nauki pobierane u domowego nauczyciela w duchu tolerancji religijnej i poszanowania tradycji znalazły oddźwięk w jego twórczości. Całe życie gospodarował w swoim niewielkim majątku w Łużnej pod Bieczem. Spełniając swój obowiązek wobec ojczyzny, jako żołnierz i patriota walczył przeciw Szwedom i wojskom Rakoczego, występował na sejmikach przeciw anarchii szlacheckiej, popierał wzmocnienie władzy królewskiej i zasadę dziedziczności tronu. Po uchwale sejmu z roku 1658, wypędzającej arian z Rzeczypospolitej, przeszedł na katolicyzm. Potocki pozostawił po sobie imponującą spuściznę: poematy, liryki religijne, wiersze polityczne i okolicznościowe romanse wierszem, oparte na historiach zaczerpniętych z literatury obcej, głównie łacińskiej. Najwybitniejsze jego dzieła, to: epos Transakcja wojny chocimskiej oraz dwa zbiory wierszy: Ogród fraszek (1688) liczący ponad 1800 wierszy i Moralia abo rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg... (1690) liczący około 2100 utworów. Sporządził również poczet herbów, będący kopalnią wiedzy z heraldyki, historii i obyczajów rodów szlacheckich.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.