Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Balon (A. Naruszewicz)

Balon (A. Naruszewicz)

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek literacki: oda

Wiersz ma formę ody, a więc podniosłego, pochwalnego utworu, w którym autor opiewa jakieś ważne wydarzenie lub bohatera. Napisany został z okazji pierwszego lotu balonem nad Warszawą, który miał miejsce w 1789 roku. Porównując tego, który odważył się wzlecieć ponad ziemię, do mitycznego Ikara, Naruszewicz wychwala możliwości ludzkiego rozumu:

„Rozum człowieczy wszędy przechodzi,

Niezłomny, pracą i czasem”.

Dzięki sile swojego umysłu człowiek zdobywa panowanie nad przyrodą, przekracza ziemskie ograniczenia. W końcowych wersach poeta zawarł aluzję do ówczesnej sytuacji politycznej Polski, którą z tragicznego położenia wyprowadzić może jedynie „mężny Sarmata”, a więc człowiek rozsądny, odważny patriota, wykazujący troskę o dobro państwa.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.