Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (J. Wybicki)

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech (J. Wybicki)

Rodzaj literacki: liryka

Gatunek liryki: liryka patriotyczna (hymn)

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech nazwana później Mazurkiem Dąbrowskiego napisana została przez Wybickiego w Reggio między 16 a 19 lipca 1797 roku. Obok Dąbrowskiego Wybicki był jednym z założycieli Legionów Polskich, uformowanych z Polaków, którzy opuścili kraj po trzecim rozbiorze. Pieśń powstała z okazji wymarszu legionistów z miasta, a po raz pierwszy odśpiewana została 20 lipca 1797 roku ku czci H. Dąbrowskiego. Muzyka dobrana do utworu przez samego Wybickiego była zbliżona do mazurka ludową melodią z terenów Podlasia. Mazurek Dąbrowskiego, śpiewany przez legionistów, szybko trafił do znajdującej się pod zaborami Polski, wykonywany był także przez żołnierzy kampanii napoleońskiej. Po raz pierwszy drukiem ukazał się w 1799 roku w „Dekadzie Legionowej”, wychodzącej w Mantui. W Polsce opublikowany został w 1806 roku w Kalendarzyku kieszonkowym. W czasach Księstwa Warszawskiego pełnił nieoficjalnie funkcję hymnu, zakazany w Królestwie Polskim przez księcia Konstantego (brata i namiestnika cara) odżył na nowo w okresie powstania listopadowego (1831). Od tej pory stał się wśród Polaków jedną z najpopularniejszych pieśni patriotycznych. W 1927 roku pieśń zatwierdzona została jako oficjalny hymn państwowy. Utwór stał się inspiracją dla twórców wielu innych narodów walczących o niepodległość: Serbów, Czechów, Ukraińców. Mazurek Dąbrowskiego, odzwierciedlający ideologię legionów, jest manifestem patriotyzmu, tyrtejskim w swym charakterze wezwaniem do walki o niepodległość Polski, budzącym wiarę w możliwość odzyskania wolności. W utworze zawiera się nowa koncepcja narodu, która szczególnie popularna stanie się w okresie romantyzmu. Pierwsze słowa pieśni:

„Jeszcze Polska nie umarła,

Kiedy my żyjemy”

sugerują, że pojęcie narodu opiera się na tożsamości i świadomości jego członków. W ten sposób oddzielone zostały kategorie państwa i narodu. By rozbudzić ducha patriotyzmu w swoich rodakach, Wybicki odwołał się do sylwetek znanych bohaterów narodowych i europejskich. Składając współtwórcy legionów hołd w słowach:

„Marsz, marsz Dąbrowski,

Do Polski z ziemi włoskiej”,

poeta budził wiarę Polaków w odzyskanie niepodległości. Przypomniał także zwycięskie wyprawy Czarnieckiego:

„Jak Czarniecki do Poznania

Wracał się przez morze

Dla ojczyzny ratowania

Po szwedzkim rozbiorze”.

Odwoływał się do potęgi Napoleona, w którym Polacy pokładali wielkie nadzieje:

„Dał nam przykład Bonaparte,

Jak zwyciężać mamy”.

Przywołał czasy insurekcji kościuszkowskiej:

„Mamy racławickie kosy,

Kościuszkę Bóg pozwoli”.

Pieśń Wybickiego przepełniona jest optymizmem i nadzieją na odzyskanie wolności. Poeta wierzy w moc i siłę polskiego oręża, waleczność Polaków, którzy w obliczu niebezpieczeństwa potrafią zjednoczyć się w obronie kraju:

„Hasłem wszystkich zgoda będzie

I ojczyzna nasza”.

Z szablami, pałaszami, kosami Polacy ruszą na wrogów i odbiorą zagrabione ziemie. Mazurek Dąbrowskiego, którego współczesna wersja różni się w pewnym stopniu od oryginału, towarzyszył Polakom we wszystkich zrywach niepodległościowych i w wolnym już kraju, inspirując również twórczość innych poetów.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.