Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kandyd, czyli optymizm (fragmenty) (Wolter)

Streszczenie (fragment)

Rozdział I, Jak Kandyd chował się w pięknym zamku i jak go stamtąd wygnano

W Westfalii w zamku barona de Thunder-ten-tronckh żył młody chłopiec o imieniu Kandyd, który miał łagodny charakter i zdrowy rozsądek. Służący podejrzewali, że jest synem siostry barona i szlachcica z sąsiedztwa, który wprawdzie był szlachetny, ale nie mógł się wykazać wysoką pozycją społeczną, toteż nie dane mu było poślubić siostry barona, który był jednym z najpotężniejszych panów w Westfalii. Baron miał córkę Kunegundę, w której zakochał się Kandyd. Nauczycielem i wychowawcą Kandyda był Pangloss, który wykładał tajniki metafizyko-teologo-kosmolo-nigologii, starał się dowieść, że nie ma skutku bez przyczyny, zaś zamek pana barona jest najpiękniejszym z zamków, a pani baronowa najlepszą z kasztelanek. Twierdził też, że wszystko istnieje dla jakiegoś celu. Pewnego razu Kunegunda wracając do zamku spotkała Kandyda i zarumienili się na swój widok. Następnego dnia, kiedy wstawano od stołu, Kunegunda i Kandyd znaleźli się za parawanem, dziewczyna upuściła chusteczkę, Kandyd ją podniósł i pocałował rękę panienki. Wtedy obok parawanu przechodził baron, zobaczył tę scenę i wypędził Kandyda z zamku.

Rozdział XIX, Co im się zdarzyło w Surinam i w jaki sposób Kandyd zawarł znajomość z Marcinem

Na początku podróży Kandyd i jego sługa byli szczęśliwi, mieli dużo skarbów, które stopniowo stracili. Wkrótce Kakambo dostrzegł w oddali miasto Surinam, które należało do Holendrów. Zbliżając się do miasta, ujrzeli leżącego na ziemi Murzyna, który nie miał lewej nogi i prawej ręki. Murzyn opowiedział im o panującym w tym mieście zwyczaju, zgodnie z którym, kiedy komuś pracującemu w cukrowni tryby chwycą palec, to ucinają mu rękę, zaś gdy ktoś chce uciec, to ucinają mu nogę. Wspomina także moment, kiedy był sprzedawany za dziesięć patagońskich talarów, a jego matka cieszyła się, że będzie mógł zapewnić rodzicom dostatek. Po wysłuchaniu tej opowieści, Kandyd postanowił wyrzec się swojego optymizmu w stosunku do ludzi i świata.

Rozdział XXX, Zakończenie

Kandyd po powrocie z licznych podróży poślubił Kunegundę i zamieszkali wspólnie z Panglossem, Marcinem i Kakambą. Na początku żyli w dostatku, gdyż Kandyd przywiózł diamenty, jednak wkrótce stracił je i został mu tylko mały folwark, zaś żona z każdym dniem stawała się coraz brzydsza i bardziej kłótliwa. Kakambo ciężko pracował w ogrodzie, toteż zaczął narzekać na swój los, Pangloss rozpaczał, że nie może wykładać na jakimś niemieckim uniwersytecie, zaś Marcin twierdził, że człowiekowi nigdzie nie może być dobrze, toteż z rezygnacją znosił swój los. Czasami zdarzało im się dyskutować na tematy metafizyczne i moralne, kiedy zaś nie rozmawiali, to w domu robiło się bardzo nudno. W ich sąsiedztwie żył sławny derwisz, który był uważany za największego filozofa w całej Turcji, toteż do niego udali się po poradę. Pangloss, w imieniu wszystkich, poprosił, aby derwisz wyjaśnił im, w jakim celu został stworzony człowiek. Jednak mędrzec odrzekł, że to nie powinno ich interesować. Kiedy wracali na folwarczek spotkali starca, który siedział przed domem w cieniu drzew pomarańczowych. Starzec nie miał dużego majątku, tylko kawałek ogrodu, który uprawiał razem z dziećmi, dodał też, że praca oddala od człowieka nudę, występek i ubóstwo. Kandyd zauważył, że stary Turek jest szczęśliwszy od wielkich królów, zaś Pangloss odrzekł, że praca jest naturalną powinnością człowieka. Postanowili więc pracować, a wkrótce mały kawałek ziemi przyniósł im duży dochód. Pangloss zauważył także, że przygody, które były udziałem Kandyda, wywarły korzystny wpływ na jego życie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.