Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Nowa Heloiza (fragmenty) (J. J. Rousseau)

Streszczenie (fragment)

List I. Do Julii (część I)

Nadawca listu przypomina Julii okoliczności, w jakich oboje się poznali. Na życzenie matki dziewczyny młodzieniec zaczął uczyć Julię i zapałali do siebie miłością. Uczucie to zawładnęło ich życiem, tęsknili za sobą, nie mogli znieść dłuższego rozstania. Młodzieniec chciałby zapomnieć o dziewczynie, prosi w liście Julię, aby ta odwracała od niego wzrok, nie rozmawiała z nim, a wtedy być może będzie w stanie zapomnieć o niej.

List XXIV. Do Julii

Nadawca nawiązuje do Listów Heloizy i Abelarda (korespondencja średniowiecznych kochanków), mówi o swoim współczuciu, jakie żywił do Heloizy i o swojej niechęci do Abelarda. Uświadamia sobie, iż właśnie poprzez swoje zachowanie przypomina Abelarda. Człowiek głoszący zasady moralne, których nie przestrzega, nie jest wiarygodny, zaś miłość pozbawiona uczciwości traci powab i czar, nie może być uczuciem spełnionym i szczęśliwym.

List XVIII. Od Julii (część III)

Julia wspomina chwilę, kiedy po raz pierwszy spotkała ukochanego. Próbowała udawać wobec niego obojętność, ale kiedy otrzymała od niego pierwszy list, nie potrafiła go wyrzucić i zaczęła odpisywać na kolejne listy rozniecając tym samym w swoim sercu miłość do ukochanego.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.