Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Makbet (W. Szekspir)

Streszczenie

Akt pierwszy

Scena pierwsza

Miejsce: odludzie.

Osoby: Czarownica Pierwsza, Czarownica Druga, Czarownica Trzecia.

Wiedźmy ustalają czas i miejsce spotkania z Makbetem, który dowie się od nich o swych losach.

Scena druga

Miejsce: obóz wojskowy pod Forres.

Osoby: Dunkan, Malkolm, Donalbein, Lennox, Żołnierz.

Żołnierz przynosi wiadomość z ostatnio stoczonej bitwy: waleczny wódz Makbet pobił przeciwnika - okrutnego Makdonwalda, który „wzmocniony świeżym ludem i rynsztunkiem”, ponownie natarł na szkockie wojska. Makbet z Bankiem zwycięsko odparli atak. Ranny Żołnierz po tej relacji wychodzi. Zjawia się Rosse, który donosi, iż Makbet wygrał kolejną bitwę z Makdonwaldem, potwierdza także ostateczne zwycięstwo Szkocji nad Norwegią. Przekazuje też, że król norweski Sweno prosi o pokój i zobowiązuje się do zapłacenia „tysiąca talarów”. Król Dunkan, rad z usłyszanych wiadomości, postanawia hojnie wynagrodzić Makbeta.

Scena trzecia

Miejsce: odludna okolica (wrzosowisko obok Forres).

Osoby: Trzy Czarownice, Makbet, Banko, Rosse, Angus.

Początkowo wiedźmy opowiadają o swoich ostatnich dokonaniach (jedna planuje zemstę na mężu pewnej kobiety, która odmówiła jej dania kasztanów). Pojawiają się Makbet i Banko. Czarownice witają Makbeta, oznajmiając mu, że będzie królem, zaś Bankowi przepowiadają, iż „nie będąc królem, królów płodzić będzie”. Wodzowie zaskoczeni „dziwnym proroctwem”, chcą się dowiedzieć czegoś więcej o przyszłości, jednak czarownice znikają. Wchodzą Rosse i Angus, którzy w imieniu króla przynoszą podziękowania za ostatnie zwycięstwa i wezwanie przed oblicze Dunkana, celem nadania Makbetowi godności tana Kawdoru. Makbet popada w zadumę. Początkowo jest przerażony wróżbą, jednak później budzi się w nim żądza władzy i pojawiają się myśli o zabójstwie króla.

Scena czwarta

Miejsce: zamek w Forres.

Osoby: Dunkan, Malkolm, Makbet, Banko.

Malkolm mówi królowi, iż tan Kawdoru okazał się zdrajcą i umierając, błagał o wybaczenie (jego godność ma być właśnie nadana Makbetowi). Wchodzą Makbet i Banko, którym Dunkan dziękuje za zwycięskie bitwy. Król ogłasza, że korona przypadnie Malkolmowi - najstarszemu synowi Dunkana. Wówczas Makbet zdaje sobie sprawę, że legalna droga do tronu została zamknięta. W duchu postanawia „usunąć z drogi ten szkopuł”, w przeciwnym razie jego kariera może być zagrożona.

Scena piąta

Miejsce: pokój w zamku Makbeta w Inverness.

Osoby: Lady Makbet, Makbet, Sługa.

Lady Makbet czyta w liście od małżonka o dziwnych wydarzeniach na wrzosowisku. Zastanawia się, czy uczciwość męża nie będzie przeszkodą w drodze do władzy i postanawia dopomóc losowi. Wchodzi Sługa, który przynosi wiadomość, że Dunkan zjawi się tego wieczoru w zamku Makbeta. Po jego wyjściu Lady Makbet wzywa złe moce, aby dopomogły jej w morderczych planach. Zjawia się Makbet, któremu małżonka zaleca uprzejmość w stosunku do Dunkana, zaś w duchu radzi mu planować zbrodnię.

Scena szósta

Miejsce: plac przed zamkiem Makbeta.

Osoby: Dunkan, Banko, Lady Makbet.

Lady Makbet, pełniąc honory pani domu, wita króla.

Scena siódma

Miejsce: pokój w zamku.

Osoby: Makbet, Lady Makbet.

Makbet nie jest do końca przekonany o słuszności zabicia króla. Liczy się z konsekwencjami, które mogą nań spaść, zdaje sobie sprawę, że sprawiedliwość może się na nim zemścić. Makbet wie, że Dunkanowi, który jest jego gościem, winien zapewnić bezpieczeństwo i spokój, a nie planować jego zabójstwo. Wyznaje jednak, że ambicja nie pozwala mu zadowolić się tylko godnością tana Kawodru. Wchodzi Lady Makbet, której mąż zwierza się z swoich rozterek. Lady Makbet, widząc, że małżonek skłonny jest wycofać się z powziętego zamiaru, wyśmiewa jego tchórzostwo, brak zdecydowania, które są niegodne mężczyzny. Żona proponuje upoić służących Dunkana i ich sztyletami zabić króla. Planuje też udawać żal po śmierci władcy, aby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia.

Akt drugi

Scena pierwsza

Miejsce: dziedziniec zamkowy w Inverness.

Osoby: Banko, Fleance, Makbet, Sługa.

Jest już późna noc. Banko i Fleance napotykają Makbeta. Banko mówi, że król był bardzo zadowolony z gościnności Lady Makbet. Wodzowie twierdzą, iż warto się spotkać i przedyskutować zdarzenie na wrzosowisku. Banko z synem wycho dzą. Makbeta nawiedzają różne lęki i wizje (widzi np. nierealny, zakrwawiony sztylet). Ponure rozmyślania przerywa dźwięk dzwonka - umówiony z żoną znak, że Makbet może przystąpić do działania.

Scena druga

Miejsce: dziedziniec zamkowy.

Osoby: Makbet, Lady Makbet.

Makbet po dokonaniu zabójstwa spotyka się z żoną. Dręczą go potworne wyrzuty sumienia, słyszy dziwne głosy. Makbet jest przerażony swoim czynem, nie ma siły podrzucić sługom zakrwawionych sztyletów. Niewzruszona Lady Makbet nie waha się pomazać krwią Dunkana jego służących. Kiedy powraca, wyśmiewa bojaźń męża. Na odgłos kołatania do bramy rozchodzą się do swych komnat.

Scena trzecia

Miejsce: dziedziniec zamkowy.

Osoby: Odźwierny, Makduf, Lennox, Makbet, Lady Makbet, Banko, Donalbein, Malkolm.

Okazuje się, że do bramy kołatali Makduf i Lennox. Oznajmiają Makbetowi, że przychodzą obudzić króla, gdyż wczoraj ich o to prosił. Wódz wskazuje Makdufowi drzwi do komnaty króla, sam rozmawia z Lennoxem. Wraca przerażony Makduf i mówi o okropnym odkryciu w sypialni Dunkana. Makbet oznajmia, iż „w uniesieniu wściekłości” i żalu zabił zdrajców. Lady Makbet udaje omdlenie i wychodzi wsparta na ramieniu sługi. Banko mówi, że zabójstwo musi być jak najszybciej wyjaśnione. Makbet proponuje przebrać się i spotkać w głównej sali. Wszyscy wychodzą prócz synów Dunkana: Malkolma i Donalbeina, którzy zdają sobie sprawę z grożącego im niebezpieczeństwa i postanawiają niezwłocznie wyjechać (Donalbein do Irlandii, a Malkolm do Anglii).

Scena czwarta

Miejsce: za zamkiem Makbeta.

Osoby: Rosse, Starzec, Makduf.

Starzec i Rosse mówią o tajemniczych i straszliwych znakach natury, które poprzedziły śmierć Dunkana. Zjawia się Makduf. Oznajmia, że winni byli słudzy, którzy najprawdopodobniej działali w zmowie z Malkolmem i Donalbeinem. Makduf przekazuje też informację, iż Makbet został wybrany nowym władcą i podąża na koronację do Skone. Makduf wyrusza do swego hrabstwa Fajf, zaś Rosse do Skone.

Akt trzeci

Scena pierwsza

Miejsce: sala w zamku w Forres.

Osoby: Banko, Makbet, Lady Makbet, Lennox, Rosse, lordowie, damy, zbójcy.

Banko uświadamia sobie, że polowa przepowiedni już się spełniła - oto Makbet został obwołany królem. Zastanawia się nad wróżbą dotyczącą jego i jego dzieci. Banko ma pewne wątpliwości co do uczciwości Makbeta w dojściu do wła dzy. Wchodzi orszak z królem i królową na czele. Makbet zaprasza wszystkich dostojników na wieczorne przyjęcie. Banko oświadcza, że w tej chwili musi wyjechać wraz z synem w pilnej sprawie, ale obiecuje przybyć na ucztę. Makbet zostaje sam. Wyznaje, że czuje się zagrożony ze strony Banka, gdyż wiedźmy przepowiedziały władzę jego dzieciom. Wchodzi Sługa przyprowadzając dwóch Zbójców. Makbet poleca im zgładzenie niewygodnych przeciwników - Banka i jego syna Fleance’a - jeszcze dziś.

Scena druga

Miejsce: pokój w zamku w Forres.

Osoby: Lady Makbet, Makbet, Służąca.

Lady Makbet wysyła służącą po męża. Wchodzi Makbet. Dręczona wyrzutami sumienia mówi, iż rozpoczęte dzieło morderstwa jest początkiem przyszłego nieszczęścia. Stwierdza, że śmierć byłaby lepsza od okrutnych rozterek, jakie przeżywa. Zdaje sobie jednak sprawę, że z obranej drogi nie ma już odwrotu. Na zakończenie Makbet sugeruje małżonce (nie chce jej powiedzieć wprost), iż polecił zabić Banka i jego syna.

Scena trzecia

Miejsce: las niedaleko zamku w Forres.

Osoby: trzej Zbójcy, Banko, Fleance, Pachołek.

Zabójcy mordują powracającego do zamku Banka. Fleance’owi i Pachołkowi udaje się uciec. Zbójcy idą do Makbeta, aby powiadomić go o tym, co się stało.

Scena czwarta

Miejsce: wielka sala w zamku.

Osoby: Makbet, Lady Makbet, Lennox, Rosse, lordowie. Zbójcy.

Zbójca podczas uczty donosi Makbetowi, że Banko nie żyje, zaś Fleance się wymknął. Król mówi mordercy, aby przyszedł nazajutrz. Makbetowi, który powraca do biesiady, ukazuje się nagle duch Banka. Nikt, prócz króla, go nie widzi, toteż wszyscy są zdumieni przemową Makbeta do widziadła. Lady Makbet ratuje sytuację, wyjaśniając, że dziwne zachowanie męża to przypadłość jeszcze z dzieciństwa. Mówi zebranym gościom, by nie zwracali na to uwagi i nadal ucztowali. Zaś na stronie karci Makbeta za jego zachowanie, które mogło zdemaskować zbrodnię. Duch znika, król przeprasza gości za „osobliwą słabość”. Duch znowu się pojawia, Makbet przeklina go, wyzywa na pojedynek, próbuje odpędzić złe moce. Duch znika, a król dziwi się, dlaczego wszyscy zachowali spokój, skoro przed chwilą obecna była mara. Lady Makbet zakazuje zebranym zadawania pytań, gdyż rzekomo pogorszyłyby stan Makbeta. Wszyscy wychodzą. Zostaje Makbet z żoną. Król postanawia udać się na wrzosowisko i wypytać wiedźmy o swój dalszy los. Jest załamany, wie że za daleko „w krwi zagrzązł”.

Scena piąta

Miejsce: wrzosowisko.

Osoby: Hekate, trzy Czarownice.

Hekate wypomina wiedźmom, że odsłoniły Makbetowi los, popchnęły go do zbrodni, nic jej o tym nie mówiąc. Jest wściekła, gdyż ich „psoty na korzyść tylko wyszły temu złoczyńcy zapamiętałemu”. Hekate nakazuje Czarownicom naprawić błąd: mówi, że Makbet będzie próbował wypytać je o swoją przyszłość. Mają przygotować odpowiednie, szatańskie rekwizyty, Hekate zaś zadba, aby Makbet poczuł się bezpieczny i aby ta ufność w przyszłości doprowadziła go do zguby.

Scena szósta

Miejsce: pokój w zamku w Forres.

Osoby: Lennox, Lord.

Lennox zastanawia się, czy śmierć Dunkana i zniknięcie Banka są ze sobą powiązane. Chwali Makbeta za to, że zabił morderców króla. Oburzony jest postawą Malkolma i Donalbeina. Lord mówi, iż starszy syn Dunkana przebywa na angielskim dworze króla Edwarda. Opowiada też, że Makduf udał się do Anglii z prośbą o przysłanie do Szkocji wojsk Siwarda, które rozprawiłyby się z tyranią Makbeta. Na wieść o tym Makbet podobno szykuje się do wojny.

Akt czwarty

Scena pierwsza

Miejsce: ciemna jaskinia.

Osoby: trzy Czarownice, Hekate, Makbet, Zjawy, Lennox.

Czarownice wrzucają do kotła czarcie składniki (np. kawał węża z bagniska, wątroba Żyda) i wypowiadają zaklęcia. Zjawia się Makbet, który chce poznać przyszłość. Wiedźmy przywołują swoich pomocników. Ukazuje się Głowa w hełmie: przestrzega króla przed Makdufem. Następna zjawa - zakrwawione dziecko, uspokaja go, mówiąc, iż nikt „których rodziła kobieta” nie pokona Makbeta. Zaleca mu okrucieństwo i bezwzględność w działaniu. Trzecie zjawisko - Dziecko w koronie, zapewnia króla, że nic mu nie grozi „póki las Birnam ku dunzynańskiemu wzgórzu nie pójdzie walczyć przeciw niemu”. Makbet uspokojony przepowiednią (twierdzi, że las nigdy się nie poruszy) pyta wiedźmy, czy potomstwo Banka będzie kiedyś rządzić Szkocją. Początkowo Czarownice nie chcą odpowiedzieć, w końcu ulegają jego prośbom i odsłaniają przyszłość: zjawia się ośmiu królów, za którymi podąża Banko, trzymając w ręku zwierciadło i szyderczo się śmiejąc. Król jest zaniepokojony wizją, jednak czarownice uspokajają go i wykorzystując swe szatańskie umiejętności, na nowo napełniają go pewnością i poczuciem bezpieczeństwa, po czym znikają. Do jaskini wchodzi Lennox, który oznajmia, że dwóch rycerzy przyniosło wiadomość o ucieczce Makdufa (do Anglii). Makbet uważa to za zdradę i postanawia zgładzić jego rodzinę oraz zniszczyć hrabstwo Fajf, należące do Makdufa.

Scena druga

Miejsce: komnata w zamku Makdufa w Fajf.

Osoby: Lady Makduf, jej synek, Rosse, Nieznajomy, Morderca.

Lady Makduf żali się Rossemu, że jej małżonek nigdy nie kochał swej rodziny, którą teraz porzucił i zbiegł do Anglii. Rosse próbuje wytłumaczyć rozgoryczonej kobiecie, że być może istniały poważne przyczyny ucieczki Makdufa. Lord mówi, że jego pobyt w hrabstwie Fajf mógłby zagrażać i jemu, i Lady Makduf, toteż musi się szybko oddalić. Po jego wyjściu matka mówi synkowi, że nie ma już ojca, który okazał się zdrajcą i opuścił ich. Chłopczyk, sprytnie kierując rozmową, nie wierzy słowom matki. Przybywa Nieznajomy, który ostrzega Lady Makduf przed grożącym jej niebezpieczeństwem. Prosi ją, by jak najszybciej wraz z dziećmi uciekła z zamku, i szybko odchodzi. Kobieta nie wie, gdzie ma się ukryć. Jej rozterki przerywa przybycie morderców, którzy chcą się dowiedzieć, gdzie jest Makduf. Nazywają go zdrajcą, na co synek zarzuca im podłe kłamstwo. Mordercy zabijają chłopca, a także (jak się okaże w następnej scenie) Lady Makduf.

Scena trzecia

Miejsce: pokój w pałacu królewskim w Anglii.

Osoby: Malkolm, Makduf, Lekarz, Rosse.

Makduf prosi Malkolma, by na czele powierzonego mu angielskiego wojska powrócił do Szkocji i rozprawił się z tyranią Makbeta. Malkolm nie jest początkowo przekonany o czystych intencjach Makdufa i postanawia sprawdzić jego prawdziwe zamiary. Mówi, że nawet gdyby zabił tyrana i sam został królem (wedle prawa), Szkocja nadal pogrążona byłaby w chaosie, gdyż jego rozpusta, chciwość i brak jakichkolwiek cnót, którymi powinien odznaczać się władca, mogłyby się okazać zgubne dla ojczyzny. Malkolm jednak twierdzi, że nic nie jest w stanie przewyższyć tyranii Makbeta, zaś zachcianki Malkolma będą mogły być spełnione. Taka postawa upewnia Malkolma o uczciwości Makdufa, toteż wyznaje mu, że użył podstępu dla zbadania jego zamiarów. Wyrzeka się wszelkich przywar, które przed chwilą przypisywał swemu charakterowi, i postanawia wyruszyć z wojskami Siwarda do Szkocji. Wchodzi Lekarz, od którego dowiadujemy się, iż król Edward potrafi uzdrawiać ludzi. Malkolm dodaje, że angielski władca posiadł też umiejętności przepowiadania przyszłości. Przybywa Rosse, który przynosi złe wiadomości: otóż w Szkocji panuje ogólne wrzenie (wielu dostojników buntuje się i chwyta za broń przeciw Makbetowi). Rosse mówi też, że tyran przejął zamek Makdufa i wymordował jego rodzinę oraz służbę. Makduf jest wstrząśnięty informacją, obiecuje sobie srogo pomścić śmierć żony i dzieci, Malkolm, Rosse i Makduf zgodnie twierdzą, że tyrania Makbeta przeszła już wszelkie granice i niezwłocznie należy się rozprawić z królem.

Akt piąty

Scena pierwsza

Miejsce: komnata w dunzynańskim zamku.

Osoby: Lekarz, Dama Pałacowa, Lady Makbet.

Z rozmowy Lekarza i Damy dowiadujemy się, że Lady Makbet znajduje się na granicy obłędu: co noc w głębokim śnie snuje się po komnatach, wyciera sobie ręce i mówi o jakiś zbrodniach. Ich rozważania na temat dziwnej choroby królowej przerywa sama Lady Makbet. Pogrążona we śnie, ze świecą w ręku, ściera z dłoni niewidzialne plamy i wypowiada słowa świadczące o tym, że sprawcą śmierci Dunkana, Banka i rodziny Makdufa jest Makbet, zaś ona pomogła mu popełnić zbrodnię. Lekarz i Dama są wystraszeni, zdają sobie sprawę, że choroba Lady Makbet musi mieć podłoże w jej przeżyciach. Po wyjściu królowej Lekarz stwierdza, iż potrzebny jej jest raczej ksiądz, któremu mogłaby powierzyć swoje obawy. Wraz z Damą domyślają się strasznej prawdy, jednak nie ośmielają się mówić o tym głośno.

Scena druga

Miejsce: okolice zamku w Dunzynan.

Osoby: Menteith, Angus, Caithness, Lennox, Żołnierze.

Ze słów Menteitha wynika, że angielskie wojska z Malkolmem, Siwardem i Makdufem na czele są już niedaleko Dunzynanu. Angus proponuje, aby dołączyć do nich pod lasem Birnam. Caithness z kolei informuje, że Makbet umacnia mury swego zamku. Angus twierdzi, że tyran, gnębiony wyrzutami sumienia i świadomością, iż niewielu ludzi mu sprzyja, oszalał. Wszyscy wyruszają na spotkanie wojsk angielskich.

Scena trzecia

Miejsce: komnata w dunzynańskim zamku.

Osoby: Makbet, Sługa, Seyton, Lekarz, orszak.

Makbet kpi z niebezpieczeństwa, szydzi z wszelkich ostrzeżeń. Nie boi się Makdufa, gdyż urodziła go kobieta. Wspomina też wróżbę dotyczącą lasu Birnam (który nadal „stoi” na swym miejscu) i jest spokojny o swój los, zaś dworzan uważa za tchórzy. Przybiega Sługa z wiadomością o nadciągających wojskach w liczbie 10 tys. żołnierzy. Dopiero teraz Makbet czuje się zagrożony. Zdaje też sobie sprawę, że pozostali w zamku ludzie są przy nim z przymusu, a najchętniej przeszliby na stronę Makdufa (świadczą o tym słowa Lekarza: „Gdybym się za tę bramę raz wydostał, sam diabeł by mnie zawrócić nie sprostał”). Makbet każe Seytonowi przygotować zbroję. Lekarz oznajmia królowi, że nie potrafi pomóc Lady Makbet, którą trapią „osobliwe widzenia”.

Scena czwarta

Miejsce: okolice Dunzynanu, opodal lasu Birnam.

Osoby: Malkolm, Siward z synem, Makduf, Menteith, Caithness, Angus, Lennox, Rosse, żołnierze i inni.

Malkolm wydaje żołnierzom rozkaz zamaskowania się gałęziami z lasu Birnam, aby ukryć prawdziwą potęgę wojsk (chce zmylić wroga). Siward donosi, że Makbet zamierza przetrzymać oblężenie zamku. Malkolm ma nadzieję, że będzie to „ostatnia ucieczka” króla.

Scena piąta

Miejsce: w zamku Dunzynan.

Osoby: Makbet, Seyton, Żołnierze.

Makbet jest pewny, że zamek przetrzyma szturm nieprzyjacielskich wojsk. Z pobliskiej komnaty słychać nagle krzyk kobiet. Okazuje się, że wyczerpana wewnętrznym napięciem Lady Makbet popełniła samobójstwo. Zjawia się Żołnierz, który przekazuje królowi złowróżbną wiadomość: pełniąc wartę widział, jak las Birnam zbliża się do zamku. Makbet rozumie teraz słowa przepowiedni. Wie, że czeka go śmierć, jednak chce umrzeć honorowo, podczas walki.

Scena szósta

Miejsce: równina przed dunzynańskim zamkiem.

Osoby: Malkolm, Siward, Makduf, zamaskowani Żołnierze.

Malkolm każe żołnierzom zrzucić gałęzie, Siwardowi zleca stoczenie „wstępnej bitwy”, po czym wydaje rozkaz rozpoczęcia walki.

Scena siódma

Miejsce: inna część równiny pod zamkiem.

Osoby: Makbet, Młody Siward, Siward, Makduf, Malkolm, Rosse, lordowie, Żołnierze.

Makbet zastanawia się usilnie „któż jest ten, co się nie rodził z kobiety” i kogo powinien się bać. Pojawia się Siward Młodszy. Po krótkiej walce Makbet zabija go. Makduf szuka Makbeta, by pomścić śmierć żony i synka. Z rozmowy Siwarda i Malkolma wynika, że zamek poddał się. Dochodzi do spotkania Makbeta z Makdufem. Tyran przyznaje, że zabił jego rodzinę. Podczas walki Makbet oświadcza przeciwnikowi, że nie pokona go, gdyż urodziła go kobieta, a taki człowiek mu nie zagraża. Na to Makduf mówi, iż został „przedwcześnie z łona matki wypruty”. Makbet już wie, że zginie od jego miecza, jednak walczy do końca. W innym miejscu skupiają się wszyscy lordowie. Bitwa została wygrana. Siward dowiaduje się od Rossego o śmierci syna. Jest dumny, że poległ w walce. Wchodzi Makduf niosący zatkniętą na włóczni głowę Makbeta. Malkolm zostaje prawowitym królem Szkocji, nadaje zebranym lordom hrabiowskie tytuły i zaprasza wszystkich na swoją koronację do Skone.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.