Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kazania sejmowe (P. Skarga)

Kazania sejmowe (P. Skarga)

Okoliczności i czas powstania Kazań sejmowych

Kazania sejmowe napisane po warszawskim sejmie obradującym w 1597 roku, wydane zostały dwa lata później jako dodatek do Kazań na niedziele i święta całego roku. W 1600 roku dołączone zostały do wydania Kazań o siedmiu sakramentach, a w 1610 ukazały się w zbiorze Kazania sejmowe. Głównym motywem powstania kazań było fiasko sejmowych obrad, w trakcie których nie udało się przeprowadzić uchwał zmierzających do wzmocnienia władzy wykonawczej i wzmożenia obronności państwa, co było celem Zygmunta III Wazy, dążącego do ograniczenia sa mowoli szlacheckiej i wzmocnienia władzy monarchy. Punktem spornym w dyskusji stała się sprawa tzw. „konfederacji warszawskiej” (1573), zapewniającej wyznaniową wolność. Brak precyzyjnych ustaleń wykonawczych prowadził do konfliktu między katolikami i zwolennikami kontrreformacji a obrońcami wolności sumienia. Klęska obrad stała się dla Skargi punktem wyjścia do napisania moralizatorskich kazań, potępiających dążenia monarchistyczne i wady szlacheckie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.