Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kazania sejmowe (P. Skarga)

Kazania sejmowe (P. Skarga)

Okoliczności i czas powstania Kazań sejmowych

Kazania sejmowe napisane po warszawskim sejmie obradującym w 1597 roku, wydane zostały dwa lata później jako dodatek do Kazań na niedziele i święta całego roku. W 1600 roku dołączone zostały do wydania Kazań o siedmiu sakramentach, a w 1610 ukazały się w zbiorze Kazania sejmowe. Głównym motywem powstania kazań było fiasko sejmowych obrad, w trakcie których nie udało się przeprowadzić uchwał zmierzających do wzmocnienia władzy wykonawczej i wzmożenia obronności państwa, co było celem Zygmunta III Wazy, dążącego do ograniczenia sa mowoli szlacheckiej i wzmocnienia władzy monarchy. Punktem spornym w dyskusji stała się sprawa tzw. „konfederacji warszawskiej” (1573), zapewniającej wyznaniową wolność. Brak precyzyjnych ustaleń wykonawczych prowadził do konfliktu między katolikami i zwolennikami kontrreformacji a obrońcami wolności sumienia. Klęska obrad stała się dla Skargi punktem wyjścia do napisania moralizatorskich kazań, potępiających dążenia monarchistyczne i wady szlacheckie.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.