Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz
Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Podręcznik

Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka 1.2

Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk • WSiP

Renesans

16

 • 1. Renesans - odrodzenie kultury antycznej. Nowa wizja świata i człowieka

  Rozwiń (1)

  16

 • 2. Jakże wielkie i godne podziwu jest szczęście człowieka... Filozofia renesansu

  Rozwiń (2)

  21

 • 3. Praw mają bardzo mało, a jednak wystarczają one... Utopia - nowy, lepszy (?) świat

  26

 • 4. Dwoja radość... Mikołaja Reja ideał życia rodzinnego

  Rozwiń (3)

  31

 • 5. Mona Lisa Leonarda da Vinci. Sekretne treści arcydzieła renesansu

  Rozwiń (1)

  36

 • 6. Nie porzucaj nadzieje... Optymizm renesansowego i współczesnego humanisty

  Rozwiń (2)

  40

 • 7. Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony... Renesansowy klasycyzm

  Rozwiń (1)

  47

 • 8. Błogosławiony niechaj ów dzień będzie... Obraz kobiety w poezji włoskiego i polskiego renesansu

  54

 • 9. Pokoju mieć nie mogę... Miłość w literaturze dawnej i współczesnej

  59

 • 10. Służmy poczciwej sławie... Refleksja obywatelska w "Pieśniach"

  62

 • 11. Zetrzy sen z oczu... Perswazja i ironia w poezji

  66

 • 12. Wsi spokojna, wsi wesoła... Arkadie ziemiańskie w literaturze renesansowej

  Rozwiń (2)

  71

 • 13. Me rymy nie giną... Różnorodność tematyczna i nastrojowa "Fraszek"

  Rozwiń (1)

  77

 • 14. Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze... Wprowadzenie do "Trenów"

  Rozwiń (1)

  83

 • 15. Sny płoche nas bawią... Dyskusja z filozofią stoicką w "Trenach"

  Rozwiń (1)

  87

 • 16. Gdzieśkolwiek jest, jeśliś jest... Tajemnica Boga i godność człowieka w "Trenach"

  Rozwiń (1)

  92

 • 17. Dziś rysy waszych twarzy w pamięci mi gasną... Współczesny tren Bolesława Leśmiana

  97

 • 18. Być albo nie być... Dramat ludzkich wyborów w twórczości Williama Szekspira

  Rozwiń (1)

  99

 • 19. Reszta jest milczeniem... W poszukiwaniu nowożytnego wzorca mężczyzny

  104

 • 20. Co ma przyjść, przyjdzie... Przeznaczenie czy wybór?

  Rozwiń (1)

  109

 • 21. Czy nie spadnie na nich to posądzenie? Literacka psychologia zbrodni

  Rozwiń (1)

  115

 • 22. Znak, że ktoś zły zbliża się... Przyczyny i przejawy zła w dramacie Szekspira

  Rozwiń (1)

  120

 • 23. Czy dłonie te nigdy nie będą czyste? Cierpienie, lęk i wina lady Makbet

  Rozwiń (1)

  125

 • 24. Niczym jest wszystko, jeśli spełnione marzenie nie cieszy...

  130

 • 25. Los Ewy... Kobieta renesansu

  132

 • 26. Renesans - wędrówka przez motywy i tematy literatury

  138

Barok

151

 • 27. Epoka przeciwieństw. Wprowadzenie do kultury baroku

  Rozwiń (1)

  156

 • 28. Mitologiczna alegoria w służbie pokoju. "Minerwa chroniąca Pax przed Marsem" Petera Paula Rubensa

  161

 • 29. Człowiek jest szpetny... Antynomie filozofii barokowej

  Rozwiń (1)

  166

 • 30. Rozdwojony w sobie... Człowiek wobec świata i Boga w poezji baroku

  Rozwiń (1)

  171

 • 31. Śmierci, śmierć cię czeka... Refleksje egzystencjalne w poezji metafizycznej

  Rozwiń (1)

  174

 • 32. Cel, dla którego niebo mię na świat posłało... Ideały błędnego rycerza a realia życia

  Rozwiń (1)

  178

 • 33. Między dwiema krańcowymi wadami: tchórzostwem i zuchwalstwem... Tragiczna wielkość i patetyczna śmieszność Don Kichota

  Rozwiń (1)

  185

 • 34. W jednym oka słowie... Dworny panegiryk i medytacja o nieuchwytnym pięknie

  192

 • 35. Czwarta część mgnienia. Człowiek i czas w poezji baroku

  Rozwiń (1)

  197

 • 36. Możemy z śmierci przyszydzać... Barokowy poeta o miłości i śmierci

  201

 • 37. Oczy są ogień, czoło jest zwierciadłem... Słowa i ich znaczenia

  Rozwiń (1)

  205

 • 38. Chcieli niebożęta przed Polakami uciec do nieba... Ideologia sarmatyzmu w "Pamiętnikach" Paska

  Rozwiń (1)

  209

 • 39. Zawsze apetyt do widzenia świata... Oswajanie obcości przez Sarmatę

  Rozwiń (1)

  216

 • 40. Ideologia okrążenia... Kontrreformacja w Polsce

  Rozwiń (1)

  219

 • 41. Zaraz się wywiodę... Język jako narzedzie perswazji

  223

 • 42. Przeklęty, kto zasmuca matkę swoję... Retoryka jako sztuka przekonywania

  Rozwiń (1)

  227

 • 43. Raczej litość niż strach... Czarownica w epoce wczesnonowożytnej

  233

 • 44. Wszystko to są rzeczy niepewne... Współczesne inspiracje kulturą baroku

  237

 • 45. Barok - wędrówka przez motywy i tematy literatury

  241

Oświecenie i preromantyzm

255

 • 46. Epoka rozumu - krytyka rozumu. Oświecenie i początek nowoczesności

  Rozwiń (1)

  259

 • 47. W klimacie i wieku filozofii i rozumu... Filozofia oświecenia

  264

 • 48. Biedny dzikus... Spotkania z Innym w utworach Defoe i Kapuścińskiego

  270

 • 49. Bohater nowych czasów. "Śmierć Marata" jako przykład oświeceniowego klasycyzmu

  275

 • 50. Książka jest trochę jak człowiek... Symbolika Księgi w powieści Olgi Tokarczuk

  279

 • 51. Dlaczego ludzie się rodzą i umierają? Po co żyją? Dyskusja o metodach poznania u progu oświecenia

  284

 • 52. Do czego to wszystko zmierza?... "Rękopis znaleziony w Saragossie" Wojciecha J. Hasa

  288

 • 53. Prawdę mówi, względów się wyrzeka...

  Rozwiń (1)

  292

 • 54. O, rzadki darze przedziwnej wymowy... Język i styl językowy

  300

 • 55. Najbardziej lubił czekoladę... Portret Krasickiego

  307

 • 56. Święta miłości kochanej ojczyzny... Dwa ujęcia patriotyzmu

  Rozwiń (2)

  311

 • 57. Ars poetica. Ars poetica? Programy XX-wiecznego klasycyzmu

  Rozwiń (1)

  316

 • 58. Tam tęskni kochany... "Czułe serce" sentymentalisty

  Rozwiń (1)

  320

 • 59. O, jakimże człowiek jest dzieckiem! Bolesne poznanie potrzeby samoograniczenia

  Rozwiń (1)

  326

 • 60. Cofam się jak przed ogniem... Historia miłości nieszczęśliwej

  Rozwiń (1)

  331

 • 61. Bo to jest kupa śmieci, rupieciarnia, ta wasza wiedza... Dramat o klęsce rozumu

  Rozwiń (1)

  335

 • 62. Duchem sięgnąć od nizin po szczyty... Pragnienie nadludzkiego poznania

  Rozwiń (1)

  342

 • 63. Nie będzie żadnej władzy wspanialszej i lepszej dla ludzi... Sens powieści w powieści

  Rozwiń (1)

  348

 • 64. Tchórzostwo - ułomnością najstraszliwszą... Powieść o ludzkiej słabości

  Rozwiń (1)

  355

 • 65. Zła wciąż pragnie, a dobro czyni... Literackie wyobrażenia zła w świecie

  Rozwiń (2)

  360

 • 66. Już nigdy mi spokój nie wróci... Kobieta i jej cierpienie

  Rozwiń (2)

  365

 • 67. Oświecenie i preromantyzm - wędrówka przez motywy i tematy literatury

  372

Pamiętajcie, że materiały dostarczone przez serwis Opracowania.pl nie pochodzą z podręczników. Ich podpięcie pod spis treści danego podręcznika polega jedynie na tematycznym dopasowaniu i ma ułatwić Wam poruszanie się po serwisie.