Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Od monarchii stanowej do absolutnej

Od monarchii stanowej do absolutnej

W średniowieczu wykształcił się typ państwa feudalnego, a w schyłkowej fazie epoki ukształtowała się w większości państw europejskich monarchia stanowa. Władca dzielił się władzą z przedstawicielami stanów.

Pod koniec średniowiecza zaczęły się kształtować państwa narodowe, a władcy wzmacniali swoją władzę. Rozbite na dzielnice państwa zaczęły być łączone przez monarchów, którzy w rywalizacji z feudałami musieli pozyskać miasta i rycerstwo, a także znaleźć podbudowę ideologiczną swoich działań, znaleźć środki do realizacji celów. Podbudowę ideologiczną znaleziono studiując prawo rzymskie. Prawnicy-humaniści zaczęli wprowadzać pojęcie władcy, będącego źródłem prawa i stojącego ponad nim. To przekonanie legło u podstaw kształtowania się ideologii monarchii absolutnej, którą próbowali budować władcy Hiszpanii (Filip II Habsburg), Francji (ostatni królowie z dynastii Walezjuszy a następnie Burbonowie) i Anglii za rządów królowej Elżbiety I.

Jednym z pierwszych ideologów absolutyzmu monarszego był Niccolo Machiavelli (1469-1527) autor dzieła: Książę (Il Principe). Machiavelli na pierwszym miejscu stawiał nie interes poddanych, nakazy moralne czy etyczne, ale interes władcy utożsamiany z racją stanu i interesami państwa. „Machiawelizm” dopuszczał nawet terror ze strony władcy w imię wyższych racji i celów, którymi było dobro państwa, jedność, wielkość i potęga a przez to dobrobyt mieszkańców. Machiavelli widział państwo jako monarchię scentralizowaną o prawie nieograniczonej władzy panującego.

Reformacja zwiększyła zakres władzy i obowiązków panujących. Książęta protestanccy z założenia stawali się opiekunami - protektorami Kościołów w swoich państwach. Władcy katoliccy także zostawali opiekunami Kościoła katolickiego nie wnikając jednak w kwestie doktrynalne. Tak stało się w Hiszpanii za Filipa II, częściowo we Francji a nawet w Polsce.

Zapamiętaj!

Teoretyczne opracowanie idei nowego państwa absolutnego było dziełem Francuza Jeana Bodina autora Sześciu ksiąg o Rzeczypospolitej (1576).

- Władca absolutny stoi ponad prawem, a ogranicza go jedynie prawo boskie.

- Monarcha decyduje o wojnie, pokoju, dysponuje prawem łaski, mianuje urzędników, bije monetę i wymaga bezwzględnego posłuszeństwa od poddanych.

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna
 • Liceum
 • Historia
 • Historia powszechna

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.