Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cierpienia młodego Wertera (J. W. Goethe)

Cierpienia młodego Wertera (J. W. Goethe)

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: powieść epistolarna

Czas i miejsce powstania utworu

Praca nad powieścią trwała kilka tygodni. Utwór rozpoczęty 1 lutego 1774 roku, został wydany już w jesieni, zyskując sobie od razu ogromny rozgłos i sławę.

Geneza

W trakcie pobytu w Strasburgu, J. W. Goethe, czytając pisma J. J. Rousseau, zapoznał się z jego koncepcją natury i ideą ludowości. W tym samym czasie fascynował się poeta twórczością Homera i Pieśniami Osjana. Ślady tych lektur odnaleźć można w warstwie ideowej Cierpień młodego Wertera. Największy, bezpośredni wpływ na powstanie powieści miała wizyta J. W. Goethego w Wetzlarze (25 V-11 IX 1772), gdzie poeta poznał Charlotte Buff oraz jej narzeczonego, sekretarza z Hanoweru. Zafascynowanie Charlottą szybko przeobraziło się w miłość. J.W. Goethe wielokrotnie gościł w rodzinnym domu Buffów, zdobył sobie także zaufanie i podziw narzeczonego Lotty. Aby położyć kres wzmagającemu się uczuciu oraz uniknąć otwartego konfliktu, poeta bez pożegnania wyjechał z Wetzlaru, utrzymywał jednak korespondencyjną znajomość z obojgiem narzeczonych. W tym czasie J.W. Goethe dowiedział się o samobójczej śmierci swojego przyjaciela, który zastrzelił się z pistoletu pożyczonego od narzeczonego Charlotty. W kwietniu 1773 roku odbył się ślub panny Buff i Kestnera, J. W. Goethe dowiedział się o tym już po fakcie. W tym samym miesiącu zmarła wieloletnia przyjaciółka poety, co J.W. Goethe bardzo silnie przeżył. Wszystkie te fakty, ubarwione literacką fikcją, znalazły odbicie w Cierpieniach młodego Wertera. Powieść stała się artystycznym wyrazem bolesnych przeżyć samego autora i próbą jego duchowej rekonwalescencji.

Czas i miejsce akcji:

W skład księgi pierwszej wchodzą listy pisane przez Wertera w dniach od 4 V 1771 do 10 X 1771, księga druga obejmuje wydarzenia od 20 X 1971 do 9 XII 1972. W części zatytułowanej Wydawca do czytelnika znalazły się listy z 12, 14 i 20 grudnia. Akcja rozgrywa się w miejscowości Waldheim. O pozostałych miejscowościach Werter wspomina w listach, wpisując tylko pierwsze litery ich nazw.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.