Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Beniowski (J. Słowacki)

Problematyka

Utwór możemy podzielić na dwie płaszczyzny: fabularną i dygresyjną. Na płaszczyźnie fabularnej głównym wątkiem są losy bohatera tytułowego – Maurycego Kazimierza Zbigniewa Beniowskiego, zubożałego (w wyniku własnej lekkomyślności i hulaszczego trybu życia) szlachcica z Podola, który stara się o rękę pięknej Anieli. Przeżywa on wiele przygód, m.in. obserwuje walki o Bar podczas Konfederacji Barskiej, podąża za gołębiami Swentyny i ocala przed Moskalami dziewczynę ukrytą w dębie, pojedynkuje się z rycerzem Sawą o portret ukochanej czy wyrusza z poselstwem na Krym. Jego historia – za sprawą licznych, rozbijających ją dygresji, może sprawiać wrażenie chaotycznej, niedopowiedzianej i fragmentarycznej. 

Równie istotną rolę w poemacie pełnią dygresje (które stanowią około połowy objętości dzieła). Najważniejsze tematy dygresji to m.in.

Autotematyzm – wypowiedzi narratora o nim samym jako poecie, o jego własnym dziele i procesie twórczym, np. komentarze odautorskie zdradzające stosunek narratora do jego własnej opowieści i bohaterów. 

Autobiografizm – tematy związane życiem prywatnym narratora (którego możemy w znacznym stopniu utożsamiać z samym autorem, Juliuszem Słowackim) – opisy jego „bieżących” przeżyć, emocji, wspomnień. 

Polemika z krytyką literacką – rozumienie tego rodzaju dygresji wymaga szerokiej wiedzy z zakresu biografii Słowackiego, odbioru jego dzieł oraz krytyki. Początkowo utwory Słowackiego nie były przyjmowane entuzjastycznie, a wręcz przeciwnie – surowo krytykowane (często przez krytyków, którzy nie rozumieli ich artyzmu i nowatorstwa). Słowacki cierpiał z powodu tej – niesprawiedliwej jego zdaniem – krytyki, a także bardzo przeżywał to, że nie cieszył się sławą, na jaką w swoim mniemaniu zasługiwał (co prawda, finalnie sława ta przerosła jego najśmielsze oczekiwania – jednak stało się to już po śmierci poety).

Własna, autorska koncepcja poezji (program nowej poezji) oraz refleksje nad relacjami pomiędzy artystą (jednostka wybitną) a społeczeństwem. W obrębie tej tematyki zawiera się  polemika z Mickiewiczem i jego najwybitniejszymi dziełami (z Dziadami, Konradem Wallenrodem, a zwłaszcza z Panem Tadeuszem). Poezja zaproponowana przez Słowackiego – w odróżnieniu od mistycznej i martyrologicznej koncepcji Mickiewicza – ma opierać się na aktywizmie, wierze w zwycięstwo, a także poetyckim mistrzostwie, zabawie językiem i wirtuozerią formy. 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Beniowski (J. Słowacki)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczone przez Grupę Interia. © Copyright by Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Opracowania lektur zostały przygotowane przez nauczycieli i specjalistów.

Materiały są opracowane z najwyższą starannością pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.