Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Cierpienia młodego Wertera (J. W. Goethe)

Bohaterowie

Werter - to tytułowy i główny bohater powieści. Uczuciowość i wrażliwość czynią z niego idealnego bohatera romansu. Werter jest człowiekiem atrakcyjnym towarzysko, umie rysować, tańczyć, prowadzić konwersację, ma dużo wolnego czasu, łatwo zdobywa przychylność kobiet i sam jest bardzo podatny na ich urok. Często się wzrusza, na rzeczywistość reaguje emocjonalnie; liczą się dla niego jedynie racje serca, a nie rozumu. Spragniony uczucia, idealny obiekt znajduje w osobie Lotty, którą kocha miłością bezgraniczną i absolutną. Werter to człowiek samotny z wyboru i w gruncie rzeczy nierozumiany przez otoczenie. Mimo że wielokrotnie skarży się na brak bliskiej osoby, tak naprawdę nie jest otwarty na ludzi i często nimi pogardza. Zbyt jest zajęty sobą i swoim cierpieniem, aby dostrzec problemy i potrzeby innych. Werter gardzi życiem czynnym, wypełnionym aktywną działalnością. Przekonanie o bezcelowości ludzkiej egzystencji i niemożliwości prawdziwego porozumienia z innymi decyduje o jego postawie rezygnacji. Swoje życie przeżywa wewnętrznie, spala się w intensywnych namiętnościach; ukojenie próbuje odnaleźć w kontakcie z przyrodą. Uwolnienia od cierpień szuka w samobójczej śmierci, która stanowi dla niego akt wolności ludzkiej. Werter postrzega świat jako więzienie, rzeczywistość wrogą człowiekowi, absurdalną i bezsensowną. Życie jest dla niego pasmem nieszczęść, niszczących człowieka i pozbawiających jego egzystencję sensu. Nie może zrealizować swych dążeń w otaczającym go świecie. Doznaje zawodu w miłości, życiu towarzyskim, nawet kontemplacja natury nie przynosi mu już ukojenia. Życiowa filozofia Wertera jest głęboko pesymistyczna i nihilistyczna. Bohater Goethego cierpi na „Weltschmerz” - „ból istnienia”, wynikający z samego faktu ludzkiej egzystencji.

Od imienia Wertera utworzony został termin werteryzm, określający postawę człowieka charakteryzującą się tendencją do postrzegania świata przez pryzmat poezji i marzeń, nadmierną uczuciowością, buntem wobec zasad moralnych i społecznych oraz poczuciem bezsensu życia, które często znajduje swój wyraz w samobójczej śmierci.

Lotta - ukochana Wertera - kobieta piękna, inteligentna, dobra, oddana rodzinie, umiejąca cieszyć się życiem. Lubi taniec, towarzystwo, literaturę, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi. Kocha swojego narzeczonego, jest mu wierna, ale nie pozostaje obojętna wobec Wertera, z którym łączą ją wspólne poglądy oraz więź psychiczna. Widząc w rosnącym uczuciu bohatera zagrożenie dla własnego szczęścia małżeńskiego i spokoju, Lotta decyduje się na zaprzestanie spotkań z Werterem.

Albert - narzeczony Lotty - człowiek szlachetny i dobry, aczkolwiek przeciętny. Kocha Lottę, ale nie ma z nią głębszego porozumienia duchowego. Szanuje Wertera i wysoko go ceni. Jest człowiekiem rozsądnym, pozbawionym bogatej wyobraźni i szerszych zainteresowań. Jego życie wypełnia, tak pogardzana przez Wertera, użyteczna praca. Albert to, jak pisze w liście tytułowy bohater powieści, „(...) dzielny, kochany chłop, którego nie można nie lubić”.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.