Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Beniowski (J. Słowacki)

Ironia romantyczna

Narrator Beniowskiego płynnie i z niezwykłą poetycką wirtuozerią łączy opowieść o dziejach bohatera z tematami licznych dygresji. Dygresje trudno oddzielić od głównego zrębu fabuły – są one w naturalny sposób wplecione; często się wzajemnie przeplatają, występują we wtrąceniach, w nawiasach, w komentarzach odautorskich, są ze sobą nierozerwalnie splecione, a nawet przybierają formę kompozycji szkatułkowej (dygresja w dygresji). 

Tym, co łączy dygresje i „główny wątek”, jest osoba narratora. Jego postawę i sposób narracji możemy określić mianem ironii romantycznej.

Czym jest ironia romantyczna? To sposób narracji polegający na ciągłym dystansowaniu się narratora od swojego własnego dzieła, bohaterów i świata przedstawionego – poprzez podważanie ich statusu, obnażanie literackości dzieła i nieustanną grę z czytelnikiem. Mówiąc prościej, przejawy ironii romantycznej to np.:

-liczne komentarze odautorskie (także autotematyczne; na temat samego siebie, swojego dzieła itp.),

-ukazywanie i obnażanie procesu twórczego („Beniowski” to „work in progress” – można odnieść wrażenie, jakby dzieło powstawało na naszych oczach),

-liczne aluzje literackie i odniesienia do innych dzieł (własnych i cudzych), twórców itp. (np. polemika z Mickiewiczem), 

-zwroty na „ty” do czytelnika; próba dialogu z czytelnikiem, pytania retoryczne itp.,

-polemika ze wzorcami gatunkowymi takimi jak np. poemat bohaterski, gawęda szlachecka i konceptami kulturowymi (takimi jak np. miłość romantyczna), 

-kierowanie przez narratora uwagi na samego siebie (przez co faktycznie to on – a nie tytułowy Beniowski – urasta do miana głównego bohatera poematu). 

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Beniowski (J. Słowacki)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczone przez Grupę Interia. © Copyright by Grupa Interia.pl Sp. z o.o. sp. k.

Opracowania lektur zostały przygotowane przez nauczycieli i specjalistów.

Materiały są opracowane z najwyższą starannością pod kątem przygotowania uczniów do egzaminów.

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.