Przejdź na stronę główną Interia.pl

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Hymn (Smutno mi, Boże...) (J. Słowacki)

Kształt artystyczny

Wiersz ma postać hymnu - a więc utworu podniosłego o charakterze pochwalnym, sławiącego bóstwo, wielkie idee i wartości. Gatunek ten, jeden z najstarszych, wywodzi się ze starożytności. W epoce romantyzmu hymn wykroczył poza tematykę religijną, podejmując rozważania natury filozoficznej i egzystencjalnej. W wierszu J. Słowackiego dystans między podmiotem lirycznym a Bogiem uległ pomniejszeniu, dzięki nadaniu monologowi lirycznemu tonu osobistego, intymnego wyznania. Formę wiersza cechuje bogactwo środków stylistycznych: epitetów („lazurowa woda”, „lotne bociany”, „kolumnowe czoła”), metafor („mogił popioły”), a przede wszystkim porównań („Żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi”, „Jak puste kłosy, z podniesioną głową / Stoję”). Bezpośredni zwrot do Boga (apostrofa) stwarza sytuację rozmowy-skargi.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.