Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Słowacki, Juliusz (1809-1849)

Urodził się w Krzemieńcu 4 IX 1809 r. Jego ojciec, Euzebiusz, był poetą, krytykiem i profesorem liceum krzemienieckiego. Po jego śmierci matka, Salomea z Januszowskich, powtórnie wyszła za mąż za doktora A. Bécu, profesora Uniwersytetu Wileńskiego (prorosyjskie przekonania polityczne ojczyma nie pozostały bez wpływu na kontakty poety z Polakami na emigracji). Młody Słowacki wychowywał się w środowisku inteligencji. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Wileńskim i w 1828 r. podjął pracę w Warszawie. Nie brał udziału w powstaniu listopadowym, a w 1831 r. wyjechał do Drezna i Paryża, potem do Szwajcarii.

Jeszcze w kraju napisał pierwsze utwory poetyckie i dramaty (np. Mindowe, Maria Stuart). W Paryżu wydał trzy zbiory Poezji, które skrytykowane zostały przez A. Mickiewicza. W latach 1836-1838 odbył podróż na Bliski Wschód, której literackim efektem było wiele wierszy i poemat dygresyjny Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu. Pracował nad cyklem dramatów, które przedstawić miały legendarne dzieje Polski. Zamysł ten udał się tylko częściowo; Balladyna, Lilla Weneda to niewątpliwie najpopularniejsze dzieła tego cyklu. Słowacki jest autorem zbiorów poezji, licznych dramatów, m.in. Księdza Marka, Snu srebrnego Salomei, Jana Kazimierza, Mazepy, Kordiana, listów, wśród których najważniejszą pozycję zajmują listy do matki. Wszechstronne nowatorstwo ideowe i artystyczne sprawiło, że współcześni (poza jednostkami, np. C. K. Norwid, Z. Krasiński) nie rozumieli i nie doceniali jego poezji, która dopiero w następnych epokach zdobyła sobie należną jej pozycję. Poeta zmarł 3 IV 1849 r. i został pochowany na cmentarzu Montmartre w Paryżu. W czerwcu 1927 r. prochy poety przewieziono do Polski i złożono w krypcie na Wawelu obok nagrobka Adama Mickiewicza.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.