Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Modal Verbs (czasowniki modalne)

Modal Verbs (czasowniki modalne)

Do czasowników modalnych (czyli w jakiś sposób modyfikująych znaczenie następującego po nich czasownika) należą: can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would oraz (w określonych znaczeniach) need, dare i used to.

Warto znać kilka szczegółów dotyczących czasowników modalnych

nie dodajemy do nich końcówki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej

I must, he must

w pytaniach czasownik modalny zajmuje miejsce przed podmiotem

Could you help me?

w przeczeniach słówko not następuje po czasowniku modalnym

You should not smoke so much.

nie mają właściwej formy czasu przeszłego. Choć istnieją cztery formy czasu przeszłego - could, might, should i would, mają one ograniczone zastosowanie. Nie ma też formy Perfect ani formy bezokolicznika i nie można ich użyć w czasach Continuous.

oprócz ought to po wszystkich czasownikach modalnych występuje bezokolicznik bez przyimka to

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Modal Verbs (czasowniki modalne)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.