Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Modal Verbs (czasowniki modalne)

could (do) i could have (done)

could używamy jako formy przeszłej can (patrz: poprzednia sekcja)

could ma również znaczenie teraźniejsze i przyszłe

możemy zaproponować zrobienie czegoś

We could play football tonight. (Moglibyśmy zagrać w piłkę dziś wieczorem).

(We can play football tonight). (Możemy zagrać w piłkę dziś wieczorem.)

możemy powiedzieć o wydarzeniu, mogącym zajść w przyszłości

He could arrive soon. (Może wkrótce przyjechać).

could często stosuje się w okresach warunkowych

If I had more time, I could help you.

(Gdybym miał więcej czasu, mógłbym ci pomóc)

odpowiednikiem przeszłym could (do) jest could have (done). Używamy tej formy aby powiedzieć, że byliśmy w stanie coś zrobić lub mieliśmy sposobność zrobienia czegoś, ale tego nie zrobiliśmy

I could have told him everything.

(Mogłem mu wszystko powiedzieć. /Ale nie powiedziałem/)

Można zatem zastosować taką konstrukcję w III okresie warunkowym

I could have passed the exam, if I hadn't fallen ill.

(Mógłbym zdać ten egzamin, gdybym nie zachorował).

could have (done) można użyć do powiedzenia, że coś mogło się zdarzyć, ale się nie zdarzyło

You were driving too fast. You could have had an accident.

(Jechałeś za szybko. Mogłeś mieć wypadek)

natomiast forma przecząca couldn't z bezokolicznikiem Perfect oznacza, że nie dalibyśmy rady czegoś zrobić, nawet gdybyśmy chcieli i próbowali

I couldn't have passed the exam; I had only half a week to get prepared.

(Nie mógłbym zdać tego egzaminu; miałem tylko pół tygodnia na przygotowanie się).

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Modal Verbs (czasowniki modalne)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.