Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Modal Verbs (czasowniki modalne)

needn't i needn't have (done)

needn't (do) oznacza, że nie trzeba czegoś robić

zamiast needn't (do) możemy użyć don't/doesn't need to (do) albo don't/doesn't have to (do)

The next bus is in two hours' time, so we needn't hurry.

(Następny autobus jest za dwie godziny, więc nie musimy się spieszyć).

The next bus is in two hours' time, so we don't need to hurry.

The next bus is in two hours' time, so we don't have to hurry.

needn’t have to (do) stosujemy, aby powiedzieć, że ktoś coś zrobił, choć nie było to konieczne

I finished work earlier so you needn't have waited for me.

(Skończyłam pracę wcześniej, więc niepotrzebnie na mnie czekałeś).

forma didn't need to (do) nie oznacza tego samego co needn't have (done); stosujemy ją, by powiedzieć, że nie trzeba było czegoś robić, w związku z tym nie zrobiono tego

Zamiast didn't need to (do) można użyć didn't have to (do)

I didn't need to wait for her, so I came back home.

(Nie musiałem na nią czekać, więc wróciłem do domu).

I didn't have to wait for her, so I came back home.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Modal Verbs (czasowniki modalne)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.