Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Modal Verbs (czasowniki modalne)

should i should have (done)

should stosujemy, by powiedzieć, że coś powinno zostać zrobione

jest formą słabszą niż must

zamiast should możemy zastosować ought to

You should give up smoking. (Powinieneś rzucić palenie).

You ought to give up smoking.

should stosujemy również, podając naszą opinię na jakiś temat; często używamy tego czasownika modalnego wraz ze zwrotem I think

I think you should have a rest. (Myślę, że powinieneś wypocząć).

I think you ought to have a rest.

should używa się do powiedzenia, że coś się nie zgadza i powinno być inaczej

Waiter! The bill is not correct. It should be 14 pounds, not 16.

(Kelner, rachunek jest błędny. Powinno być 14 funtów, nie 16).

It ought to be 14 pounds, not 16.

odpowiednikiem przeszłym should jest should have (done) w znaczeniu, że zostało zrobione coś, czego nie należało robić

I was five minutes late. You should have waited a bit longer.

(Spóźniłem się pięć minut. Powinieneś był poczekać).

You ought to have waited a bit longer.

should stosujemy do wyrażenia, że jesteśmy przekonani, że coś chyba się wydarzy

Where might he be now? He should be home.

(- Gdzie on może być teraz? - Powinien być w domu)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Modal Verbs (czasowniki modalne)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.