Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Modal Verbs (czasowniki modalne)

could i was able to

could może być formą przeszłą can.

You could see the mountains from the top floor of my house.

(Z ostatniego piętra mojego domu można było zobaczyć góry)

He could read when he was three. (Potrafił czytać w wieku trzech lat)

Ale jeśli mamy na myśli, że ktoś zdołał coś wykonać w przeszłości, jakąś czynność jednorazową, nie możemy już użyć could, lecz was/were able to, managed to, succeeded in

I was able to get there on time. (Udało mi się tam dotrzeć na czas)

I managed to read his letter. (Zdołałem odczytać jego list)

natomiast przeczenie couldn't stosujemy zarówno do wyrażenia zdolności bądź umiejętności, jak i do wykonania konkretnych czynności

I couldn't read until I was seven.

(Nie umiałem czytać aż do ukończenia siódmego roku życia)

I couldn't read his letter because it was dark in the room.

(Nie dałem rady przeczytać jego listu, bo w pokoju było zbyt ciemno)

can jest stosowane do wyrażania prośby, pozwolenia, propozycji lub zaproszenia (patrz: can, could, may i would)

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Modal Verbs (czasowniki modalne)

Zobacz podobne opracowania

 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka
 • Liceum
 • Język angielski
 • Gramatyka

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.