Odpowiedzi do zadań z podręczników w apce Skul

pobierz

Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Noun (rzeczownik)

Noun (rzeczownik)

Można wyróżnić cztery rodzaje rzeczownika:

pospolity: cat (kot), woman (kobieta), chair (krzesło)

własny: Poland, John,

abstrakcyjny: love (miłość), hate (nienawiść)

kolektywny: class (klasa), team (drużyna)

Rodzaj (Gender)

Męski: man (mężczyzna), boy (chłopiec), bull (byk)

Żeński: woman (kobieta), girl (dziewczyna), cow (krowa)

Nijaki: rzeczy oraz ludzie i zwierzęta, których płci lub rodzaju nie znamy

Zazwyczaj brak jest osobnej formy dla rodzaju męskiego i żeńskiego

She is a doctor. (Ona jest lekarzem.)

He is a doctor. (On jest lekarzem.)

z nielicznymi wyjątkami, do których należą m.in. actor (aktor), hero (bohater), host (gospodarz), waiter (kelner)

He is a(n) actor, hero, host, waiter.

She is a(n) actress, heroine, hostess, waitress.

oraz nazwami zwierząt domowych i większych zwierząt dzikich, np.

bull, cow (byk, krowa)

cock, hen (kogut, kura)

dog, bitch (pies, suka)

Liczba mnoga

Zazwyczaj tworzymy ją, dodając do rzeczownika -s

boy, boys

jeśli rzeczownik kończy się na spółgłoskę bezdźwięczną (p, k, t, f), końcówkę -s wymawiamy jako /s/.

taps; cakes; pets; chiefs

Po spółgłoskach dźwięcznych (b, d, g, l, m, n) oraz samogłoskach -s wymawiamy jako /z/.

verbs; friends; bags; bells; names; lessons

Po -ce, -ge, -se, -ze końcówkę -s wymawiamy jako /yz/

a po -ch, -sh lub -x dodajemy -es i czytamy /yz/

matches; dishes; boxes

po -o dodajemy -es albo -s (najlepiej sprawdzić w słowniku)

heroes; potatoes; photos; pianos

są jednak rzeczowniki zakończone na -o do których w liczbie mnogiej możemy dodać -es albo -s

volcanoes lub volcanos

Jeśli rzeczownik kończy się na -y po spółgłosce, -y zamieniamy na -i- i dodajemy -es

country, countries; strawberry, strawberries

ale jeśli przed -y jest samogłoska, nie ma żadnej zmiany

day, days; key, keys

Jest kilkanaście rzeczowników, zakończonych na -f lub -fe, w których w liczbie mnogiej po usunięciu -f lub -fe dodajemy końcówkę -ves, np.

wife, wives (żona)

knife, knives (nóż)

thief, thieves (złodziej)

kilka rzeczowników ma nieregularną liczbę mnogą

man, men (mężczyzna, człowiek)

woman, women (kobieta)

child, children (dziecko)

mouse, mice (mysz)

tooth, teeth (ząb)

goose, geese (gęś)

foot, feet (stopa)

louse, lice (wesz)

(Konkretne przypadki liczby mnogiej rzeczowników najlepiej sprawdzać w słowniku).

Rzeczowniki policzalne (countable nouns)

Rzeczowniki policzalne odnoszą sie do większości rzeczy, które stanowią jakąś odrębną całość i łatwo jest je policzyć. Można użyć przed nimi przedimek nieokreślony a/an, występują w liczbie pojedynczej i mnogiej. Możemy zadać pytanie How many...?

I bought a book yesterday. (Kupiłem książkę wczoraj.)

How many books did you buy yesterday? (Ile książek wczoraj kupiłeś?)

Przed rzeczownikami policzalnymi możemy użyć liczbę, np. one book, two books

Rzeczowniki niepoliczalne (uncountable nouns)

Należą do nich:

rzeczowniki oznaczające substancje

water (woda), coffee (kawa), bread (chleb), gold (złoto), wood (drewno) etc.

rzeczowniki abstrakcyjne

love (miłość), hope (nadzieja), death (śmierć), courage (odwaga), information (informacja)

rzeczowniki, takie jak

furniture (meble), luggage (bagaż)

hair (włosy), news (wiadomość)

Rzeczowniki niepoliczalne występują zawsze w liczbie pojedynczej oraz nie występują poprzedzone przedimkiem nieokreślonym a(n), ale some, any, no

Przeważnie nie stosujemy liczby przed rzeczownikami niepoliczalnymi (wyjątkiem mogą być tu napoje - będąc np. w kawiarni możemy powiedzieć: Two coffees and one tea, please.) Pytając o ilość, stosujemy How much...?

How much bread is there on the table? (Ile chleba jest na stole?)

Rzeczownik w drugim przypadku (forma dzierżawcza)

Tworzymy go następująco:

do liczby pojedynczej dodajemy 's (również do liczby mnogiej, jeśli rzeczownik nie jest zakończony na -s)

a boy's bike (rower chłopca)

the people's choice (wybór ludzi)

do rzeczowników w liczbie mnogiej, zakończonych na -s dodajemy sam apostrof (')

the students' house

the boys' bike

do rzeczowników złożonych -s dodajemy do ostatniego członu

my mother-in-law's kitchen

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Noun (rzeczownik)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.