Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Adverb (przysłówek)

Adverb (przysłówek)

Mamy kilka rodzajów przysłówków, między innymi:

sposobu: quickly (pytanie How...?)

miejsca: here (pytanie Where...?)

czasu: yesterday (pytanie When...?)

częstotliwości: never (pytanie How often...?)

stopnia: very (pytanie How...?)

Forma

Wiele przysłówków sposobu oraz niektóre przysłówki stopnia tworzy się, dodając do odpowiedniego przymiotnika końcówkę -ly

slow, slowly

Należy pamiętać o kilku regułach pisowni związanych z takimi przysłówkami

- końcowe -y zmieniamy na -i- happy, happily

- końcowe -e zachowujemy brave, bravely, ale np. true, truly

- w końcówce -le opuszczamy -e i dodajemy -y gentle, gently

- końcowe -l po samogłosce podwajamy wonderful, wonderfully

Stopniowanie przysłówków

W przypadku przysłówków dwu- i więcej sylabowych

- stopień wyższy tworzymy, umieszczając przed przysłówkiem słowo more

quickly    more quickly

- stopień najwyższy tworzymy, umieszczając przed przysłówkiem słowo most

quickly    most quickly

W przypadku przysłówków jednosylabowych (oraz early)

- stopień wyższy tworzymy, dodając do stopnia równego końcówkę -er

hard, harder    early, earlier

- stopień najwyższy tworzym,y dodając do stopnia równego końcówkę -est

hard, thehardest    early, the earliest (y zamieniamy na i)

Są przysłówki nieregularne, do których należą m.in.

well    better    the best (dobrze, lepiej, najlepiej)

little    less    the least (mało, mniej, najmniej)

much    more    the most (dużo, więcej, najwięcej)

far    farther    the farthest (daleko, dalej, najdalej)

far    further    the furthest

Konstrukcje z przysłówkami

as + stopień równy + as, (not) as/so + stopień równy + as

She danced as gracefully as she could.

They didn't play as/so well as we expected.

the + stopień wyższy + the + stopień wyższy

The more you have the more you want. (Im więcej masz, tym więcej chcesz.)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.