Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Articles (przedimki)

Articles (przedimki)

Indefinite Article (przedimek nieokreślony) a/an

Przed słowem zaczynającym się od spółgłoski stosujemy a, natomiast przed słowem zaczynającym się od samogłoski stosujemy an. Uwaga: ważna jest wymowa, nie pisownia.

a dog / a cat / a university (pierwszą głoską jest spółgłoska /ju/)

an apple / an egg / an hour (pierwszą głoską jest samogłoska, bo h się tutaj nie wymawia)

Zastosowanie

A lub an stosujemy:

przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, jeśli rzeczownik taki wymieniony jest po raz pierwszy i nie jest przedstawicielem osób lub rzeczy

I had a sandwich. (Zjadłem kanapkę.)

They live in a house. (Mieszkają w domu /a nie w mieszkaniu/.)

She has bought a new car. (Kupiła nowy samochód.)

Częsty błąd: * They live in house.

przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej, użytym jako egzemplarz danej kategorii rzeczy

A car needs good service. (Samochód wymaga dobrego serwisu.)

Częsty błąd: * Car needs good service.

przed nazwami zawodów

He is a teacher. (Jest nauczycielem.)

Częsty błąd: * She wants to be teacher.

przed pewnymi wyrażeniami ilości i liczbami

a lot of  /  a couple  /  a hundred

przed wyrażeniami ceny, szybkości, częstotliwości itd.

two pounds a kilo (dwa funty za kilogram)

twice a week (dwa razy w tygodniu)

Pomijamy przedimek nieokreślony a / an:

przed rzeczownikami w liczbie mnogiej

dogs  /  eggs

przed rzeczownikami niepoliczalnymi (patrz: Rzeczownik)

water  /  milk

Częsty błąd: * I like a milk.

przed głównymi posiłkami dnia (breakfast, lunch, dinner, supper)

I had breakfast at eight o'clock. (Zjadłem śniadanie o ósmej.)

Częsty błąd: * I have a breakfast a seven.

chyba że nazwa posiłku poprzedzona jest przymiotnikiem

I had a very good breakfast. (Zjadłem bardzo dobre śniadanie.)

kiedy podajemy czas, odległość, ciężar itd., możemy przed rzeczownikiem policzalnym w liczbie pojedynczej użyć a(n) zamiast one

It took me a/one week to finish this work.

(Zakończenie tej pracy zajęło mi /jeden/ tydzień.)

a little / a few    little / few

a little i little stosujemy przed rzeczownikami niepoliczalnymi

a little znaczy trochę, little znaczy mało

a little water  /  a little sugar

There is a little sugar. (Jest trochę cukru /powinno wystarczyć/)

There is little sugar. (Jest mało cukru /nie wystarczy/)

a few i few stosujemy przed rzeczownikami policzalnymi

a few znaczy kilka, kilkoro, few znaczy niewiele

a few students    few students

He’s got a few friends. (Ma kilkoro przyjaciół /wystarczy/)

He’s got few friends. (Ma niewielu przyjaciół / za mało/)

Definite Article (przedimek określony) the

ma taką samą formę bez względu na liczbę i rodzaj rzeczownika

Zastosowanie

Przedimek określony the stosujemy:

przed rzeczownikami oznaczającymi obiekty wyjątkowe lub jedyne w swoim rodzaju

the earth (ziemia)    the sun (słońce)

przed rzeczownikiem, który został wspomniany po raz drugi i kolejny, czyli o którym już coś wiemy

She bought a new car. The car was very expensive.

(Kupiła nowy samochód. Samochód był bardzo drogi.)

Kupiła sobie jakiś samochód. Ten samochód, który sobie kupiła, był drogi.

przed rzeczownikiem, który jest w jakiś sposób określony

the lady in red (ta kobieta ubrana na czerwono)

przed rzeczownikiem, który, choć wymieniony po raz pierwszy, jest w jakiś sposób określony i nie ma mowy o nieporozumieniu

She was in the kitchen. (Była w kuchni.)

She put the bags on the floor. (Położyła torby na podłodze.)

Była w kuchni w swoim domu.

Położyła torby (te które trzymała w rękach) na podłodze (na której stała.)

przed przymiotnikami w stopniu najwyższym (najlepszy, najpiękniejsza) lub przed liczebnikami porządkowymi (pierwszy, drugi, ostatni), bo wiadomo, że spośród pewnej liczby dziewcząt tylko jedna jest najpiękniejsza, a drugi zawodnik na mecie jest jedyny, bo przed nim jest pierwszy, a po nim trzeci.

She was the most beautiful girl in the class.

(Była najpiękniejszą dziewczyną w klasie).

He was the second runner at the finish. (Był drugim biegaczem na mecie.)

przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej, które reprezentują kategorię zwierząt lub rzeczy

The elephant is in danger of extinction. (Słoniowi grozi wyginięcie.)

The telephone was invented over a hundred years ago.

(Telefon wynaleziono ponad sto lat temu.)

przed przymiotnikiem, który reprezentuje kategorię ludzi (biedni, bogaci, starzy itd.)

The rich will never understand the poor. (Bogaci nigdy nie zrozumieją biednych.)

przed nazwami mórz, rzek, łańcuchów górskich, pustyń, państw zawierających rzeczownik w liczbie mnogiej

the Pacific    the Nile    the Alps    the Sahara    the United States

jeśli w nazwie jest rzeczownik + of + rzeczownik

the Gulf of Mexico (Zatoka Meksykańska)

jeśli nazwa składa się z przymiotnika + rzeczownika

the Persian Gulf (Zatoka Perska)

przed nazwami własnymi w określonych przypadkach

the Browns = Mr and Mrs Brown    (państwo Brown = Pan i Pani Brown)

Przedimek określony the omijamy:

przed nazwami miejsc lub ludzi (oprócz przypadków opisanych wcześniej)

przed rzeczownikami abstrakcyjnymi

Love is a beautiful feeling. (Miłość to piękne uczucie.)

Częsty błąd: * The love is a beautiful feeling.

przed nazwami głównych posiłków dnia

He usually has breakfast at nine. (Zazwyczaj jada śniadanie o dziewiątej.)

przed nazwami gier

He plays tennis very well. (Bardzo dobrze gra w tenisa.)

Częsty błąd: * He plays the tennis very well.

przed wymienionymi poniżej rzeczownikami, jeśli oznaczają miejsca użyte zgodnie z ich przeznaczeniem

He was tired and went to bed early.

(do łóżka spać)

He goes to church every Sunday.

(do kościoła modlić się)

He had an accident and was taken to hospital.

(do szpitala jako pacjent)

He went to school when he was five.

(do szkoły by uczyć się (na uniwersytet))

He went to work.

(do pracy pracować)

Natomiast jeżeli rzeczowniki te nie odnoszą się do swojego „przeznaczenia” używamy przed nimi a/an lub the.

Jane’s gone to the school for a meeting.

(Jane poszła do szkoły na spotkanie /a nie by się uczyć/)

I’m going to make the bed.

(Pościelę łóżko /po to,na przykład, żeby posprzątać w pokoju/)

przed rzeczownikiem home

He is at home. (Jest w domu.)

Częsty błąd: * He is at the home.

He went home. (Poszedł do domu.)

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.