Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Biblia

Stary Testament

Księga Hioba

Streszczenie

W ziemi Uz żył człowiek o imieniu Hiob. Był on prawy, sprawiedliwy, bogobojny. Miał siedmiu synów i trzy córki, był też bardzo bogaty. Pewnego razu przed tronem Boga stanął szatan, który stwierdził, iż Hiob kocha Boga tylko dlatego, gdyż Pan obdarzył go bogactwem i pomyślnością. Bóg pozwolił szatanowi zabrać majątek i dzieci Hioba. Tak też się stało. Hiob na wieść o tym rozdarł swe szaty, ogolił głowę, upadł na ziemię, oddał pokłon i rzekł: „Dał Pan i zabrał Pan. Niech będzie imię Pańskie błogosławione”. Hiob nie zgrzeszył i nie odwrócił się od Boga. Szatan po raz kolejny udał się przed tron Pana, Bóg pozwolił mu dotknąć ciało Hioba trądem. Tak też się stało. Żona Hioba poradziła mu, aby przeklął Boga i umarł, Hiob jej odpowiedział: „Dobro przyjęliśmy z ręki Boga. Czemu zła przyjąć nie możemy?”. Hiob przygnieciony ciężarem cierpienia zaczął żałować, że się urodził, lamentował nad swoim losem, nad tym, iż opuścili go znajomi, przyjaciele, żona, służba. Pomimo cierpienia Hiob ma nadzieję, że wszechmogący Bóg ulituje się nad nim.

Problematyka

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych. Składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje wstęp i zakończenie, na część drugą składają się dyskusje Hioba z trzema przyjaciółmi, którzy usiłują nakłonić bohatera, aby przyznał się do winy i okazał pokorę wobec wyroków Jahwe.

Hiob jest przykładem cierpienia niezawinionego. Bohater, nie odnajdując w sobie żadnej winy i nie złorzecząc Bogu, walczy o zachowanie własnej godności. Hiob jest wzorem człowieka wierzącego. Dla niego wiara w Boga oznacza trwanie przy Panu, niezależnie od tego, czy Bóg zsyła troski czy szczęście. Warto również podkreślić cierpliwość i wytrwałość bohatera, co zostało przez Boga nagro dzone, ponieważ odzyskał zdrowie, majątek i ponownie urodziły mu się dzieci. Cierpienie i udręka Hioba nie zostały ukazane w kategoriach pesymistycznych, gdyż trwanie w wierze bez względu na okoliczności zostanie wynagrodzone. Postawa Hioba uczy, iż należy cierpliwie, w posłuszeństwie Bogu i z godnością znosić cierpienie, ból, pogardę, odrzucenie, samotność. Do literatury przeszło określenie Hiobowa wieść, co oznacza tragiczną wiadomość.

Księga Koheleta

Nic nowego pod słońcem, Marność nad marnościami

Streszczenie

Życie każdego człowieka podlega przemijaniu, nie jest on w stanie niczego do końca poznać ani zatrzymać, bowiem bogactwo, władza są nietrwale. Także i mądrość nie jest w stanie zapewnić człowiekowi szczęścia i bezpieczeństwa, gdyż ten sam los - śmierć spotyka zarówno mądrych, jak i głupich. Wszystko na ziemi ma swój czas, jest pora rodzenia i umierania, sadzenia i zbierania, burzenia i budowania, płaczu i śmiechu, milczenia i mówienia, wojny i pokoju. Należy cieszyć się dniami, w których człowiek jest szczęśliwy, bo przyjdą dni smutku. Bóg zaś rozliczy człowieka z jego uczynków.

Problematyka

Księga Koheleta należy do ksiąg mądrościowych, nie zawiera elementów fabularnych, jest to zbiór prawd moralnych i rozważań dotyczących ludzkiego życia. Kohelet to nie imię własne, lecz nazwa urzędu - był kimś w rodzaju kaznodziei, który przemawiał podczas zgromadzeń. Utwór ma formę poetyckiego monologu. Podstawowym problemem ujętym w księdze jest marność „vanitas vanitatum et omnia vanitas”, co oznacza „marność nad marnościami i wszystko marność”. Marnością są: bogactwo, praca, radość, mądrość. Człowiek nie może osiągnąć szczęścia na ziemi, ponieważ jest ono niestałe, jest to „...pogoń za wiatrem”. Człowiek jest poddany prawu przemijania i nie może tego zmienić. Mimo że wszystko jest marnością, należy podejmować działania, trud, ale trzeba zachować dystans i rozsądek. Księga Koheleta nie jest pesymistyczna, autor dostrzega uroki życia w rzeczach danych człowiekowi przez Boga i zaleca roztropne korzystanie z nich.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Biblia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.