Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Biblia

Nowy Testament

Pierwszy list świętego Jana Apostoła: Bóg jest miłością

Streszczenie

Podmiot liryczny wypowiada się w pierwszej osobie, zwraca się do wszystkich ludzi, których nazywa umiłowanymi. Nakazuje im i sobie wzajemną miłość, ponieważ jest ona od Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga. Miłość Boga do ludzi przejawiła się w tym, że swojego Syna posłał na świat, aby ludzie mieli życie dzięki Niemu. Kiedy ludzie się wzajemnie miłują, Bóg trwa w nich, a oni w Bogu. Ten, kto miłuje, nie boi się, ponieważ doskonała miłość Boga usuwa lęk.

Problematyka

Święty Jan był najmłodszym z apostołów Chrystusa, był rybakiem z Galilei, bratem Jakuba. Był umiłowanym uczniem Jezusa. Po jego śmierci przebywał w Efezie, został skazany przez cesarza Domicjana na wygnanie na grecką wyspę Patmos, gdzie napisał Objawienie czyli Apokalipsę św. Jana. Jest on także autorem Ewangelii św. Jana i Listów Jana Apostoła.

Listy Apostolskie są częścią Nowego Testamentu, autorem większości listów jest święty Paweł, który pisał je do chrześcijan różnych gmin albo do określonych osób (listy tzw. pasterskie). Święty Jan jest autorem trzech listów.

Tematem rozważań w Pierwszym Liście św. Jana Apostoła jest miłość, jaką Bóg okazuje ludziom i jaką ludzie powinni okazywać sobie wzajemnie. Adresatem nie jest konkretna osoba, ale zbiorowość. Miłość jest darem Boga, jest ujmowana w kategoriach sacrum (świętości). Taka miłość to szacunek wobec drugiego człowieka, cierpliwość, brak pychy, zazdrości, gniewu. Przeciwieństwem miłości świętej - amor sacer jest „miłość grzeszna” - amor vulgaris, która towarzyszy człowiekowi w jego codziennym życiu.

Pogłębiaj wiedzę w temacie: Biblia

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.