Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Boska Komedia (D. Alighieri)

Boska Komedia (D. Alighieri)

Rodzaj literacki: epika

Gatunek literacki: poemat epicki

Geneza, czas i miejsce powstania, tytuł

Jednym z motywów powstania Boskiej Komedii była idealna miłość, jaką poeta żywił do zmarłej, ukochanej Beatrycze. Obserwując narastający upadek obyczajów swoich czasów, Dante ukazał w utworze wiodącą przez Piekło i Czyściec drogę ludzkości do Boga, do prawdziwego wyzwolenia, zrozumienia ideałów piękna, dobra i mądrości. Raj w Boskiej Komedii osiągnięty zostaje przez miłość, za pośrednictwem idealnej kobiety. Dzieło to jest zarazem kwintesencją filozoficznych, historycznych oraz teologicznych przemyśleń i obrazem - realistycznie odmalowanym - współczesnego Dantemu świata.

Pracę nad utworem rozpoczął poeta w 1307 roku, prawdopodobnie już po opuszczeniu Florencji. Pierwsza część ukończona została około 1312 roku, druga - rok później. Końcowe partie Komedii pisał Dante w ostatnich latach swojego życia.

Dzieło to początkowo nosiło tytuł Komedia, wyraz ten oznaczał w czasach Dantego utwór niekoniecznie sceniczny, poważnie zaczęty, a radośnie zakończony. Potomność dodała do tytułu przymiotnik Boska.

Czas i miejsce akcji. Kompozycja utworu

Boska Komedia jest to poemat epicki zbudowany z trzech części: Piekła, Czyśćca i Raju. Każda z nich obejmuje 33 pieśni, poprzedzone pieśnią wstępną. Wędrówka poety rozpoczyna się w 1300 roku, nocą, z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Piekło zbudowane z dziewięciu kręgów, dzieli się na górne i dolne. Wędrówka przez składający się z 9 części Czyściec trwa trzy dni i trzy noce. Droga przez dziewięć niebios Raju prowadzi bohatera przed oblicze Boga.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.