Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Dostojewski, Fiodor (1821-1881)

Fiodor Michajłowicz Dostojewski urodził się 30 X 1821 roku. Jego ojciec był ordynatorem szpitala wojskowego w Moskwie, alkoholikiem, człowiekiem niezrównoważonym i ponurym, zaś matka była osobą wrażliwą, rozczytaną w rosyjskiej poezji. Po nabyciu przez ojca majątku ziemskiego rodzina Dostojewskich przeniosła się do guberni tulskiej. Po śmierci matki (1837) Fiodor i jego brat zostali oddani do Szkoły Inżynierskiej w Petersburgu. W czasie studiów wiele czytał i podejmował pierwsze pisarskie próby.

W 1841 roku otrzymał stopień inżyniera, ale w 1844 roku rozstał się z wyuczonym zawodem i rozpoczął karierę literata, jego pierwsza powieść Biedni ludzie stała się sensacją w środowisku literackim Petersburga. Pisarz nawiązał kontakt z kółkiem Michała Pietraszewskiego, który rozczytywał się w dziełach francuskiego socjalisty Charlesa Fouriera, przewidującego nadejście szczęśliwej ery w dziejach ludzkości. Na spotkaniach Dostojewski dwukrotnie odczytał list Bielińskiego (krytyk literacki) do Gogola, w którym ten zarzucił mu zdradę posłannictwa i poddaństwo wobec carskiego systemu. Stało się to powodem aresztowania Dostojewskiego i skazania go na cztery lata katorgi w Omsku nad Irtyszem. Po odbyciu tej kary czekała go służba wojskowa.

W 1859 roku wrócił do Petersburga, gdzie opublikował Wspomnienia z domu umarłych - książkę o pobycie na zesłaniu. W 1862 roku odbył podróż do Niemiec, Anglii, Francji i Włoch. W 1864 spotkała go osobista tragedia - zmarli żona pisarza i jego brat; Dostojewski chcąc spłacić długi brata sam popadł w kłopoty finansowe. W 1866 roku ożenił się ponownie; rok później Dostojewscy na cztery lata opuścili Petersburg, zwiedzili Drezno, Mediolan, Florencję, Bolonię. Fiodor Dostojewski zmarł 28 I 1881 roku w Petersburgu.

Do najważniejszych dzieł pisarza należą: Zbrodnia i kara, Biesy, Bracia Karamazow, Idiota. Dostojewski zaliczany jest do grona najwybitniejszych pisarzy rosyjskich. W swoich utworach pogłębił analizę psychologiczną postaci, zajmował się szczególnie problematyką moralną, interesował go problem dobra i zła ludzkiej natury, zagubienia człowieka we współczesnym świecie.

Każda jego powieść stawia przed czytelnikiem wiele znaków zapytania, pisarz pozostawia bez odpowiedzi pytania o sens ludzkiego istnienia, samotności i cierpienia, stosunku rozumu i wiary, obecności zła w świecie.

Dostojewski rozwinął swoją koncepcję historiozoficzną ujmującą dzieje ludzkości jako walkę trzech idei: katolickiej, protestanckiej i prawosławnej. Głosił także tezę o „rosyjskim posłannictwie” historycznym i religijnym (panslawizm).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.