Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Kuncewiczowa, Maria (1899-1989)

Maria Kuncewiczowa urodziła się 30 X 1899 r. w Samarze. Była córką dyrektora szkół średnich i artystki skrzypaczki. Zarówno ojciec jak i matka pisarki wywodzili się z rodzin o tradycjach patriotycznych i powstańczych. Kuncewiczowa studiowała filologię francuską w Nancy, filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, a następnie na Uniwersytecie Warszawskim oraz śpiew w konserwatorium war-szawskim i Paryżu. Lata II wojny światowej spędziła we Francji i Wielkiej Brytanii. W latach pięćdziesiątych wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładała literaturę polska w Instytucie Słowiańskim uniwersytetu w Chicago. Po powrocie do kraju osiadła w Kazimierzu nad Wisłą. Zarówno przed wojną jak i w latach międzywojennych otrzymywała nagrody za osiągnięcia literackie.

Maria Kuncewiczowa jest jedną z głównych przedstawicielek współczesnej polskiej prozy psychologicznej, autorką reportaży, felietonów, studiów i szkiców oraz przekładów z literatury francuskiej, angielskiej, norweskiej. Jest autorką opo-wiadań, między innymi: Przymierze z dzieckiem, Dwa księżyce, Serce kraj, W domu i w Polsce, powieści, między innymi: Twarz mężczyzny, Cudzoziemka, Leśnik, Gaj oliwny, Tristan 1946. Stworzyła pierwsza w Polsce powieść radiową Dni powszednie państwa Kowalskich i Kowalscy się odnaleźli. Zmarła w 1989 roku.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.