Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Sposoby odżywiania się organizmów

Sposoby odżywiania się organizmów

Odżywianie się jest to pobieranie substancji potrzebnych do wzrostu, rozwoju i utrzymania funkcji życiowych.

Sposoby odżywiania się organizmów:

samożywne (autotrofy) cudzożywne (heterotrofy)
biofagi pasożyty saprobionty
Posiadają zdolnośc wytwarzania związków organicznych z prostych substancji nieorganicznych, np.: CO2, H2O, wykorzystując energię słoneczną. Jest to proces fotosyntezy, który zachodzi u wszystkich roślin zielnych i niektórych bakterii oraz sinic. Odżywiają się całymi organizmami, np.: kot, zając. Pobierają żywą materię organiczną, np.: baterie i grzyby wywołujące choroby, tasiemiec, glsta ludzka, kleszcze, pchły. Pobierają martwą substancję organiczną, np.: bakterie i grzyby, dżdżownice, żuki gnojowe.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.