Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Wydalanie i osmoregulacja

Wydalanie i osmoregulacja

Wydalanie jest procesem fizjologicznym mającym na celu:

- usunięcie z organizmu zbędnych produktów metabolizmu czyli: nadmiaru wody, dwutlenku węgla i związków azotowych,

- utrzymanie właściwego stężenia płynów ustrojowych.

Do wydalanych związków azotowych należy:

- mocznik, dobrze rozpuszczający się w wodzie i wydalany w postaci wodnego roztworu głównie przez płazy i ssaki,

- amoniak, występujący w dużym stężeniu, może być trujący, wydalany jest przez morskie bezkręgowce, niektóre ryby i zwierzęta słodkowodne;

- kwas moczowy, krystalizuje i może być wydalany przy niedużej utracie płynu z organizmu. Ma to duże znaczenie u zwierząt prowadzących oszczędną gospodarkę wodną np.: owady, gady, ptaki.

Wydalanie końcowych produktów przemiany materii w postaci gazowej lub płynnej może odbywać się:

- całą powierzchnią ciała,

- przez specjalne narządy.

Usuwanie szkodliwych produktów przemiany materii i utrzymanie stałego stężenia płynów ustrojowych ma związek ze środowiskiem, w którym żyje dany organizm.

Kręgowce morskie Kręgowce słodkowodne Kręgowce lądowe
  • stężenie soli w ich ciele jest mniejsze niż w środowisku
  • piją wodę morską
  • nadmiar soli usuwają przez skrzela lub nerki
  • stężenie soli w ich ciele jest wyższe niż w środowisku
  • woda wnika przez skrzela
  • wydalają bardzo duże ilości rozcieńczonego moczu, komórki solne w skórze wyłapują sole mineralne ze środowiska
  • tracą wodę w procesie parowania skórnego i przez nerki

Zapamiętaj!

Rośliny wydalają przede wszystkim wodę, dwutlenek węgla i tlen.

Zwierzęta wydalają nadmiar wody, dwutlenek węgla, związki azotowe.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.