Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmnażanie bezpłciowe roślin i zwierząt

Rozmnażanie bezpłciowe roślin i zwierząt

Podział komórki spotykany jest u organizmów jednokomórkowych. Zaczyna się od podziału jądra komórkowego. Występuje u jednokomórkowych glonów, pierwotniaków, bakterii.

Pączkowanie polega na rozrastaniu się w określonej okolicy organu macierzystego tkanek, z których powstaje nowy organizm z czasem oddzielający się od organizmu rodzicielskiego, np.: stułbia.

Pączkowanie stułbi. Powstawanie pączka, tworzenie się nowego organizmu, oddzielenie się małego osobnika.

Fragmentacja plechy - organizm macierzysty rozpada się na części, z których powstaną nowe organizmy, np.: glony wielokomórkowe - morszczyn.

Zarodniki wytwarzane są przez komórki służące do rozmnażania bezpłciowego. Mogą być zlokalizowane na końcach strzępek zarodnikonośnych lub wewnątrz zarodni. Zarodniki wytwarzają: grzyby, mchy, paprocie.

Rozmnażanie wegetatywne, spotykane u roślin wyższych, polega na zdolności do regenerowania całej rośliny z oddzielonego fragmentu. Ten typ rozmnażania ma bardzo duże znaczenie w hodowli roślin ozdobnych i uprawach ponieważ:

- osobniki potomne posiadają cechy rośliny macierzystej,

- zostaje skrócony cykl rozwojowy rośliny.

Zarodniki u grzybów. Pędzlak, pleśniak, ściana zarodni.

Wiele drzew i krzewów można rozmnażać za pomocą sadzonek, np.: z części pędów.

Sposoby rozmnażania wegetatywnego. Rozłogi (truskawka), kłącza (tojad), bulwy (ziemniak), cebule (krokus).

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.