Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Odżywianie roślin - fotosynteza

Przebieg procesu fotosyntezy

W procesie fotosyntezy wyróżniamy dwie fazy: świetlną i ciemną (niezależną od światła).

Faza świetlna

Pobrana przez chlorofil energia świetlna jest zużywana na rozkład cząsteczki wody (fotoliza wody). Powstaje wodór i grupa wodorotlenowa OH, która utworzy wodę utlenioną, czyli H2O2.

Fotosynteza. 4H2O, energia świetlna, chlorofil, 4OH + 4H + energia chemiczna

4 cząsteczki wody pod wpływem energii słonecznej pobranej przez chlorofil ulegają rozbiciu na: 4 grupy wodorotlenowe i 4 wodory, powstaje też energia chemiczna

Fotosynteza. OH + OH = H2O2. Grupy wodorotlenowe łączą się i powstaje woda utleniona.

W dalszym etapie woda utleniona ulega rozpadowi na wodę i tlen, a te z kolei są wydalane przez aparaty szparkowe do atmosfery.

Fotosynteza. H2O2 - rozpad - H2O + O wydalany na zewnątrz liścia

Faza ciemna (niezależna od światła)

Powstały w fazie świetlnej wodór przenoszony jest przez specjalne nośniki (kwasy nukleinowe) i łączy się z dwutlenkiem węgla (CO2) pobranym wcześniej przez aparaty szparkowe. W ten sposób powstaje związek organiczny - cukier prosty, czyli glukoza C6H12O6.

Fotosynteza. 24H + 6CO2 = C6H12O6 + 6H2O. 24 atomy wodoru łączą się z 6 cząsteczkami dwutlenku węgla, w wyniku czego powstaje cząsteczka glukozy oraz 6 cząsteczek wody.

Glukoza jest dla roślin substancją wyjściową do produkcji innych związków organicznych, np.: białek, tłuszczów, cukrów złożonych (np.: skrobi). Te skomplikowane procesy chemiczne przebiegają pod kontrolą enzymów. Do wytworzenia białek potrzebne są sole mineralne, które roślina pobiera wraz z wodą z gleby.

Fotosynteza należy do anabolizmu (syntezy), gdyż podczas jej przebiegu z prostych związków nieorganicznych wytwarzane są związki organiczne. W procesie tym energia pobierana jest z otoczenia w postaci energii słonecznej (świetlnej).

Przebieg procesu fotosyntezy można przedstawić w postaci uproszczonej reakcji zapisanej słownie:

Fotosynteza. Dwutlenek węgla + woda - energia świetlna, chlorofil, glukoza + tlen

Zapamiętaj!

Istotą fotosyntezy jest:

- przekształcanie energii świetlnej w chemiczną,

- wytwarzanie związków organicznych z dwutlenku węgla i wody,

wydalenie tlenu.

Zobacz podobne opracowania

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.