Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Ogólna charakterystyka procesów życiowych

Ogólna charakterystyka procesów życiowych

W otaczającym nas świecie spotykamy wiele organizmów żywych, które różnią się między sobą np.: budową zewnętrzną i wewnętrzną, środowiskiem życia. Jednak wszystkie mają kilka cech wspólnych, najważniejsze to:

1. są zbudowane z komórek;

2. odżywiają się;

3. wydalają;

4. oddychają;

5. rosną;

6. rozmnażają się;

7. są wrażliwe na czynniki środowiska.

Podstawą życia każdej komórki i całego organizmu jest przemiana materii i energii.

Zapamiętaj!

Przemiana materii i energii, czyli metabolizm, jest procesem chemicznym i fizycznym, zachodzącym w komórkach. Decyduje on o życiu komórek, a zarazem całego organizmu.

Wyróżniamy dwa kierunki metabolizmu:

Wymienione procesy zachodzą w organizmie równocześnie i są od siebie zależne. Reakcje metaboliczne zachodzą przy udziale enzymów. Intensywność tych procesów zależy m.in. od:

1. wieku organizmu;

2. temperatury otoczenia;

3. aktywności życiowej.

Jeżeli w organizmie zacznie przeważać proces katabolizmu, wówczas zapas substancji energetycznych w komórce ulega zmniejszeniu, co może doprowadzić do spalenia substancji budulcowych, a w rezultacie do starzenia się i śmierci komórek i organizmu. Jeżeli w organizmie przeważa proces anabolizmu, wówczas następuje wzrost i rozwój oraz gromadzenie się materiałów budulcowych i energetycznych w komórkach. Tak jest u organizmów młodych i rozwijających się.

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.