Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Układ nerwowy i regulacja procesów życiowych

Regulacja procesów życiowych u roślin

Hormony roślinne są to związki chemiczne regulujące głównie procesy wzrostu i rozwoju roślin. Do hormonów roślinnych zaliczamy auksyny, które znajdują się w części wierzchołkowej roślin. Powodują one wzrost łodygi na długość. Działają również hamująco na rozwój pąków i pędów bocznych i wpływają na ruchy roślin.

W przeciwieństwie do zwierząt większość roślin jest przytwierdzona korzeniami do miejsca, w którym rosną. Mimo to wykazują one zdolność ruchu, np.: zwracają liście i kwiaty w kierunku światła, zamykają i otwierają kwiaty, owijają się wokół podpór, przy których rosną, np.: fasola.

Ruchy roślin są związane z wrażliwością na działanie jakiegoś bodźca ze środowiska.

Wyróżniamy ruchy roślin:

- taksje występują najczęściej u roślin jednokomórkowych i polegają na poszukiwaniu najlepszych warunków środowiskowych. W zależności od rodzaju bodźca spotykamy np.: fototaksję (kierowanie się w kierunku światła), termotaksję, chemotaksję;

- tropizmy, czyli reakcje roślin wielokomórkowych na bodźce działające kierunkowo. W zależności od bodźca istnieją odpowiednie tropizmy, np.:

geotropizm - reakcja na przyciąganie ziemskie,

fototropizm - reakcja na światło,

hydrotropizm - reakcja na wodę;

- nastie wywoływane są działaniem bodźca bezkierunkowego, np.: wilgoci, temperatury lub światła. Przykładem nastii może być zamykanie się kwiatów mniszka lekarskiego lub tulipanów w dzień pochmurny.

W większości przypadków ruchy roślin spowodowane są działalnością fitohormonów, czyli aktywnych substancji wytwarzanych przez roślinę. Fitohormony są wrażliwe na działanie światła i powodują wolniejszy wzrost tkanek roślinnych od strony oświetlonej, a grupują się w mniej oświetlonej części rośliny, powodując w tej części wzrost tkanek, a tym samym wygięcie pędu.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 1. Układ ruchu zwierząt
 2. Układ ruchu zwierząt kręgowych
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.