Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Układ nerwowy i regulacja procesów życiowych

Układ nerwowy i regulacja procesów życiowych

Zwierzętom do odbierania bodźców ze środowiska służy układ nerwowy, ponadto jego rolą jest:

- odbieranie bodźców ze środowiska wewnętrznego;

- reagowanie na bodźce;

- koordynacja wszystkich czynności życiowych.

Układ nerwowy tworzy tkanka nerwowa. Pełni ona rolę łącznika między organizmem a środowiskiem. Przyjmuje i przewodzi bodźce. Komórki nerwowe zwane neuronami posiadają liczne wypustki łączące się ze sobą. Pomiędzy neuronami występuje tkanka glejowa, która chroni tkankę nerwową oraz zaopatruje ją w substancje odżywcze potrzebne do właściwego funkcjonowania. Komórka nerwowa jest złożona z dendrytów, które przewodzą bodźce do komórki i neurytu (aksonu), który przewodzi podrażnienia wychodzące z komórki

U pierścienic, np.: dżdżownicy, występuje układ nerwowy typu łańcuszkowego. System nerwowy pierścienic znajduje się po stronie brzusznej i jest złożony ze zwoju mózgowego i pnia brzusznego.

Układ nerwowy dżdżownicy. Mózg, zwoje segmentalne, brzuszny łańcuszek nerwowy.Układ nerwowy owada. Mózg, brzuszny łańcuszek nerwowy z odgałęzieniami nerwów.

Układ nerwowy stawonogów ma postać łańcuszka brzusznego unerwiającego mięśnie odnóży. Kieruje nim zwój mózgowy.

Najwyższy stopień rozwoju osiągnął układ nerwowy u kręgowców, a w szczególności u ssaków. Rozwojowi uległy półkule mózgowe pokryte korą mózgową. W korze mózgowej znajdują się bardzo dobrze rozwinięte ośrodki nerwowe takie jak np.: wzroku, smaku, węchu, kojarzenia, ruchu.

Ogólna budowa i rola układu nerwowego kręgowców

Ośrodkowy Obwodowy Autonomiczny
Rola Odbiera i przetwarza informację otrzymaną z narządów zmysłów Utrzymuje kontakt między środowiskiem zewnętrznym a organizmem Kieruje metabolizmem, biciem serca, krążeniem, oddychaniem, wydalaniem, działa niezależnie od naszej woli.
Elementy składowe
 • mózgowie,
 • rdzeń kręgowy
 • nerwy czaszkowe,
 • nerwy rdzeniowe
 • część współczulną,
 • część przywspółczulną

Układ autonomiczny jest złożony z dwóch przeciwstawnie działających części. Jeżeli część współczulna układu przyspiesza pracę serca, to część przywspółczulna układu musi zwolnić pracę serca. W przeciwnym razie spowodowałoby to zbyt szybkie krążenie krwi w organizmie, a tym samym duże zapotrzebowanie na tlen i składniki pokarmowe. Zwiększenie zapotrzebowania na tlen i składniki pokarmowe powoduje natomiast przyspieszenie utleniania biologicznego w komórkach, a w konsekwencji wyniszczenie organizmu.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 1. Układ ruchu zwierząt
 2. Układ ruchu zwierząt kręgowych
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.