Wybierz szkołę

Wybierz dział

Zaproszenie do wspólnej nauki

zaprasza Cię do wspólnej nauki fiszek

Połączenie głosowe
Upewnij się, że masz włączone głośniki i mikrofon
Odrzuć

Rozmnażanie płciowe roślin

Rozmnażanie mszaków i paprotników- roślin zarodnikowych

U mchów występuje przemiana pokoleń - tzn. występowanie po sobie pokolenia płciowego (gametofitu) i bezpłciowego (sporofitu).

Łodyżka bezlistna zakończona jest puszką zarodnikową. Zarodniki wysypują się, gdy zarodnia dojrzeje i odpadnie zamykające ją wieczko. Jeżeli zarodnik upadnie na wilgotne podłoże, kiełkuje i wyrasta z niego kilkukomórkowy splątek przytwierdzony chwytnikami do podłoża. Ze splątka wyrasta łodyżka ulistniona, na szczycie której rozwijają się rodnie lub plemnie. W kropli wody komórka plemnikowa (komórka rozrodcza męska) z plemni przepływa do rodni, tam łączy się z komórką jajową (komórką rozrodczą żeńską). Proces ten nazywamy zapłodnieniem, w jego wyniku powstaje jednokomórkowa zygota. Zygota dzieli się, tworzy się zarodek, z którego wyrasta bezlistna łodyżka zakończona zarodnią. W ten sposób cykl się zamyka.

Łodyżka bezlistna jest sporofitem - pokoleniem bezpłciowym, a łodyżka ulistniona jest gametofitem - pokoleniem płciowym.

Cykl rozwojowy mchu płonnika. Zarodniki, nitkowaty splątek, ulistniona łodyżka, rodnie, plemnie, komórka jajowa, plemniki, zapłodnienie, zygota, bezlistna łodyżka z puszką i zarodnikami, zarodnia.

U paprotników na spodniej stronie liści paproci znajdują się zarodnie otoczone zawijką. Kiedy zarodnie są dojrzałe, wysypują się z nich zarodniki, które w odpowiednich warunkach kiełkują. Wyrasta z nich małe, sercowate przedrośle, przymocowane do podłoża za pomocą chwytników. Po spodniej stronie przedrośla znajdują się rodnie i plemnie. W kropli wody komórka plemnikowa przepływa do rodni, gdzie następuje zapłodnienie. W ten sposób powstaje zygota, a z niej zarodek, z którego rozwija się roślina. Roślina tworzy korzenie, łodygę i liście. Na liściach znów pojawiają się zarodnie i cykl się powtarza. W rozwoju paproci występuje przemiana pokoleń, pokoleniem płciowym - gametofitem - jest sercowate przedrośle, a pokoleniem bezpłciowym - sporofitem - roślina zróżnicowana na korzeń, łodygę i liście.

Cykl rozwojowy paproci. Zarodniki, sercowate przedrośle, rodnie, plemnie, komórka jajowa, plemniki, zapłodnienie, zygota, młoda paproć, dorosła paproć ze skupiskami zarodni, zarodnia.

Porównanie rozmnażania mchu i paproci

Porównywalne cechy Mech Paproć
Gametofit (pokolenie płciowe) Samożywny, dominujący w postaci ulistnionej łodyżki z rodniami i plemniami na szczycie. Samożywne, krótkotrwałe, sercowate przedrośle z rodniami i plemniami.
Sporofit (pokolenie bezpłciowe) Żyje kosztem gametofitu, bezlistna łodyżka z puszką zawierającą zarodniki. Pokolenie dominujące składające się z korzeni, podziemnej łodygi i dużych liści.

Zapamiętaj!

Mszaki i paprotniki to rośliny zarodnikowe, które do zapłodnienia potrzebują obecności wody.

Zarodnik jest tworem jednokomórkowym o niewielkiej ilości materiału zapasowego.

Zobacz podobne opracowania

 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów
 • Podstawowa
 • Biologia
 • Wybrane czynności życiowe organizmów

Ciekawostki (0)

Zabłyśnij i pokaż wszystkim, że znasz interesujący szczegół, ciekawy fakt dotyczący tego tematu.

Teksty dostarczyło Wydawnictwo GREG. © Copyright by Wydawnictwo GREG

Autorzy opracowań: B. Wojnar, B. Włodarczyk, A Sabak, D. Stopka, A Szostak, D. Pietrzyk, A. Popławska, E. Seweryn, M. Zagnińska, J. Paciorek, E. Lis, M. D. Wyrwińska, A Jaszczuk, A Barszcz, A. Żmuda, K. Stypinska, A Radek, J. Fuerst, C. Hadam, I. Kubowia-Bień, M. Dubiel, J. Pabian, M. Lewcun, B. Matoga, A. Nawrot, S. Jaszczuk, A Krzyżek, J. Zastawny, K. Surówka, E. Nowak, P. Czerwiński, G. Matachowska, B. Więsek, Z. Daszczyńska, R. Całka

Zgodnie z regulaminem serwisu www.opracowania.pl, rozpowszechnianie niniejszego materiału w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, utrwalanie lub kopiowanie materiału w celu rozpowszechnienia w szczególności zamieszczanie na innym serwerze, przekazywanie drogą elektroniczną i wykorzystywanie materiału w inny sposób niż dla celów własnej edukacji bez zgody autora jest niedozwolone.